Helft webwinkels niet klaar voor de European Accessibility Act

Geschreven door Niels de Blaauw

Helft webwinkels niet klaar voor de European Accessibility Act

Helft webwinkels niet klaar voor de European Accessibility Act

door

Meer dan de helft van de Nederlandse webwinkels is op dit moment nog niet klaar voor de European Accessibility Act van 2025. Dat blijkt uit ons webwinkel onderzoek onder 317 Nederlandse webwinkels. De 15 grootste online winkels zijn handmatig getoetst op toegankelijkheid en de overige 302 grootste webwinkels zijn automatisch gescand op toegankelijkheidsfouten. Het onderzoek wijst uit dat veel webpagina’s niet zonder muis te gebruiken zijn. Voor mensen met motorische en/of visuele beperkingen betekent dit dat zij niet kunnen winkelen bij deze webwinkels.

“Sinds juni 2018 is het ’tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ in werking gegaan. Daarmee hoeven alleen overheidsinstellingen zich te houden aan de wettelijke verplichting omtrent digitale toegankelijkheid. In juni 2025 gaat de European Accessibility Act (EAA) in. Deze wet digitale toegankelijkheid verplicht e-commerce bedrijven om hun diensten digitaal toegankelijk te maken, zodat meer Europeanen toegang krijgen tot online diensten en producten. Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld ook webwinkels moeten gaan voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG AA).”

Foto Caitlin
Caitlin de Rooij
Accessibility Consultant

Veel webwinkels niet digitaal toegankelijk

In de derde versie van het Webwinkel Toegankelijkheidsonderzoek onderzochten wij of de 15 grootste webwinkels met alleen het toetsenbord of met het toetsenbord in combinatie met een schermlezer gebruikt konden worden. 

Hieruit blijkt dat het bij Coolblue, Zalando, Amazon, Wehkamp, IKEA, Belsimpel, H&M en HEMA niet mogelijk is om een bestelling te plaatsen zonder de muis te gebruiken. Hiervan kon bij Coolblue, Amazon en H&M tijdens het vorige onderzoek nog wel een bestelling geplaatst worden. 

Webwinkels Bol, Albert Heijn, Jumbo, HelloFresh, GAMMA en MediaMarkt houden rekening met toegankelijkheid, maar het bestellen van een product gaat vaak nog met moeite. Dit jaar heeft GAMMA bijvoorbeeld een aantal aanpassingen aan de website gedaan, waarbij er geen rekening gehouden lijkt te zijn met toegankelijkheid. Hierdoor is het bestelproces lastiger geworden.

Bij Albert Heijn en IKEA is het niet mogelijk om een kortingscode in te voeren met alleen het toetsenbord of een schermlezer. Dit betekent dat bepaalde gebruikers buitengesloten worden van het kunnen verkrijgen van korting.

Alleen Apple springt eruit om haar toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Webwinkels die verbeterd zijn

Er zijn twee webwinkels die aantoonbaar gewerkt hebben aan de toegankelijkheid van hun webshop en zijn verbeterd.

MediaMarkt is aanzienlijk gestegen in score. In 2021 kon je daar geen bestelling plaatsen met het toetsenbord of een schermlezer. In 2023 hebben zij hun webshop zodanig verbeterd dat dit wél mogelijk is. 

Jumbo is ook flink gestegen in score. In 2021 kon je daar geen bestelling plaatsen met het toetsenbord of een schermlezer. In 2022 was dit wél mogelijk en in 2023 hebben zij nog meer verbeteringen doorgevoerd, waardoor het bestelproces toegankelijker is geworden.

“Binnen de Jumbo Tech Campus zijn we de afgelopen jaren meerdere initiatieven gestart om de toegankelijkheid van onze digitale producten te verbeteren en dit onderdeel te maken van onze werkwijze. Zo hebben we hackathons georganiseerd met onze development teams, in samenwerking met accessibility experts, om samen te leren en te werken aan toegankelijkheid. Daarnaast hebben we nu een werkgroep waarin verschillende disciplines ervaringen en ideeën uitwisselen over het verbeteren van digitale toegankelijkheid. Deze ambassadeurs brengen toegankelijkheid onder de aandacht en faciliteren kennisdeling. Toegankelijkheid is een thema dat leeft binnen Jumbo en waar we graag aan werken. Daarom blijven we ook komend jaar met enthousiasme de initiatieven die we de afgelopen jaren gestart zijn doorontwikkelen.”

Rowan Zajkowski, Design Lead by Jumbo
Rowan Zajkowski
Design Lead bij Jumbo

317 webwinkels bevatten cruciale toegankelijkheidsfouten

Om breder te onderzoeken wat de staat van de toegankelijkheid van webwinkels is, scanden wij 317 webwinkels op fouten met een axe-scan. Hiermee kunnen verschillende webwinkels tegelijk geautomatiseerd getest worden op een deel van de WCAG criteria. 

In de 317 webwinkels vond de scan 38.349 fouten. 

  • 71 procent van de webwinkels hebben teksten met te weinig kleurcontrast 
  • 70 procent van de webwinkels hebben links zonder naam
  • 64 procent van de webwinkels hebben knoppen zonder naam 
  • 40 procent van de webwinkels heeft afbeeldingen zonder alternatieve tekst 
  • 33 procent van de webwinkels blokkeert inzoomen 
  • 30 procent van de webwinkels gebruikt ARIA in de HTML-code verkeerd
  • 10 procent van de webwinkels geeft niet aan in welke taal een webpagina is geschreven 

Als elementen ‘geen naam’ hebben betekent dit dat ze voor gebruikers van een schermlezer geen informatie bevatten, waardoor niet te begrijpen is waar dit element voor dient. Hetzelfde geldt voor afbeeldingen zonder alternatieve tekst.

Toegankelijke webwinkel noodzakelijk

Van de Europese bevolking heeft 27 procent een lichamelijke of cognitieve beperking. In Nederland is dat aantal 32 procent. Dat betekent dat een op de drie Nederlanders momenteel toegankelijkheid barrières tegen kan komen, waardoor zij niet bij elke webwinkel kunnen winkelen.  

Toegang tot online winkelen is voor veel mensen met een beperking een deur naar onafhankelijkheid. Een toegankelijke webwinkel zorgt voor de vrijheid om zelf overal inkopen te doen. Level Level benadrukt de noodzaak voor webwinkels om prioriteit te geven aan het voldoen aan de wetgeving tegen juni 2025, om op die manier een inclusieve online winkelervaring voor iedereen mogelijk te maken.

Kan jouw website hulp gebruiken met digitale toegankelijkheid?

Of heb je vragen over de European Accessibility Act? Level Level bereidt je voor op de toekomst met optimaal toegankelijke websites.

Vertel ons meer over je plannen en ambities!

We zijn klaar om jullie online uitdaging op te pakken.