Wat betekent de European Accessibility Act 2025 voor jouw website?

Foto van Christien van de Sande

Geschreven door Christien van de Sande

door

In 2025 gaat de European Accessibility Act (EAA) in. Deze wet digitale toegankelijkheid verplicht e-commerce bedrijven om hun diensten digitaal toegankelijk te maken. Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld ook webshops moeten gaan voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG AA)

Sinds juni 2018 is het ’tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ in werking gegaan. Daarmee hoeven alleen overheidsinstellingen zich te houden aan de wettelijke verplichting omtrent digitale toegankelijkheid.

Binnenkort is het dus ook de beurt aan de ondernemer. De EAA is in juni 2019 aangenomen door alle Europese lidstaten. In 2022 zouden alle landen de Europese wet vertaald moeten hebben in de eigen nationale wetgeving. Vanaf juni 2025 zal dit voor Nederland als wetgeving gaan gelden. En zal ook worden gehandhaafd.

32% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking.

Consilium Europe

27% van de Europese bevolking heeft een lichamelijke of mentale beperking. Zo’n 5,5 miljoen inwoners van Nederland en maar liefst 101 miljoen mensen in de Europese Unie kunnen nu niet alle digitale diensten gebruiken, simpelweg omdat deze diensten niet voor alle zintuigen beschikbaar zijn. De internationale wet rondom digitale toegankelijkheid moet ervoor zorgen dat meer Europeanen toegang krijgen tot online diensten en producten.

illustratie met een Europese vlag op de achtergrond en accessibility icoon op de voorgrond

Valt mijn bedrijf onder de EAA en wat houdt dit in?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. De EAA gaat gelden voor heel veel bedrijven, hoogstwaarschijnlijk ook die van jou. In de EAA wordt namelijk beschreven dat ook e-commerce bedrijven en webshops, in de breedste zin van het woord, onder de nieuwe wetgeving gaan vallen. Onder e-commerce bedrijven vallen:

 • nieuws websites; 
 • verkoop van producten en diensten;
 • platformen met advertenties;
 • aanbod van professionele diensten (bijvoorbeeld dokters, advocaten, makelaars);
 • aanbod entertainment en media diensten; 
 • verkoop telecommunicatiediensten.

Hier vallen stiekem heel wat bedrijven onder. Voor deze bedrijven betekent het concreet dat vanaf juni 2025 het product- of dienstenaanbod voor alle gebruikers duidelijk en toegankelijk moet zijn. Dat betekent dat mensen met een beperking, welke beperking dan ook, overal doorheen kunnen navigeren zoals iedere gebruiker. Hiervoor dient het platform, website of webshop te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) richtlijnen. 

E-commerce bedrijven: nieuws websites, verkoop van producten en diensten, platformen met advertenties, aanbod van professionele diensten, aanbod entertainment en media diensten, verkoop telecommunicatiediensten.

Er wordt echter wel een uitzondering gemaakt voor de kleinere ondernemingen. Dit zijn bedrijven die minder dan 2 miljoen euro omzet per jaar draaien en minder dan 10 medewerkers hebben.

De Nederlandse overheid zal handhaven op het voldoen aan de European Accessibility Act. Er is echter nog geen regelgeving over de straffen die staan op het niet voldoen. Mogelijk gaat de boete lijken op de manier waarop deze voor de wet bescherming persoonsgegevens is ingericht. Daarbij is de boete een percentage van de jaarlijkse wereldwijde omzet, tot een maximumbedrag.

Hoe staan we er momenteel voor in Nederland?

Er moet komende jaren nog heel veel gebeuren willen alle e-commerce bedrijven voldoen aan de nieuwe wetgeving digitale toegankelijkheid. En dat blijkt ook ook uit het onderzoek uit 2023 naar de toegankelijkheid van de 15 grootste Nederlandse webwinkels. Zo kan bijvoorbeeld bij meer dan de helft van de grote webwinkels helemaal geen of heel moeilijk een bestelling worden gedaan door een bezoeker met een visuele beperking. En bij slechts een paar webshops wordt rekening gehouden met bezoekers met een lichamelijke beperking.

Wat moet er precies gebeuren?

Zoals eerder benoemd dient de website te voldoen aan de algemeen geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen , de ‘Web Content Accessibility Guidelines’ (WCAG). We kunnen het echter samenvatten in vier basisprincipes:

 1. Waarneembaar: De inhoud van de site is beschikbaar voor iedereen, bijvoorbeeld visueel, maar ook via audio door middel van een schermlezer (screen reader software) en andere hulpmiddelen. Dit geldt ook voor afbeeldingen.
 2. Bruikbaar: De gebruiker moet acties op de site of webshop kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld met de muis, maar ook via het toetsenbord of spraakgestuurde opdrachten.
 3. Begrijpbaar: De inhoud moet voor iedereen te begrijpen zijn. Het gebruik van complexe termen en vakjargon wordt afgeraden. Indien dit wel nodig is, kun je en begrippenlijst gebruiken.
 4. Robuust: De site moet in verschillende software en in uiteenlopende omstandigheden goed functioneren. Denk bijvoorbeeld aan verschillende browsers, of hoe je site wordt weergegeven op grote schermen.
illustratie Europese logo met een accessibility logo boven een laptop

Welke soorten beperkingen

Wanneer je aan de slag gaat om te zorgen dat je website toegankelijk is, moet je natuurlijk wel weten voor wie je dat doet. Daarbij houdt je niet alleen rekening met de meest voorkomende beperkingen, maar zorg je dat iedereen op je website aan bod komt.

Het kan ook zijn dat een ‘beperking’ tijdelijk of incidenteel is. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een arm gebroken heeft, of die je website op de mobiele telefoon in de volle zon bekijkt.

Houd rekening met

 • Blind of slechtziend

 • Laaggeletterdheid

 • Doof of slechthorend

 • Problemen met fijne motoriek

 • Aandachtsproblemen

Wees voorbereid en onderneem nu actie!

Je hebt als ondernemer officieel nog tot juni 2025 de tijd om je website of webshop digitaal toegankelijk te maken. Dit lijkt ver weg, maar onderschat niet hoeveel werk er nog aan de winkel is om aan de wetgeving te voldoen. Wij adviseren je nu al actie te ondernemen. Want weet jij hoe digitaal toegankelijk jouw website nu is? Weet jij wat er nog moet gebeuren om volledig aan de toegankelijkheidseisen te moeten voldoen? Is dat überhaupt haalbaar? Om hoge kosten over een paar jaar te voorkomen moet er nu actie ondernomen worden. 

illustratie met een e-commerce website in een laptop met veel toegankelijke fouten

Wachten tot 2025 is zonde

Waarom wachten deze wet digitale toegankelijkheid als je nu al 4 miljoen Nederlanders een betere ervaring kunt bieden door je webwinkel ook voor hen toegankelijk te maken? Dat is niet alleen ‘a nice thing to do’, het is bovendien commercieel aantrekkelijk om ook deze doelgroep goed te bedienen! Daarnaast levert een digitale toegankelijkheid ook direct iets op. Een toegankelijke website converteert al snel 15% meer. Daarnaast heeft digitale toegankelijkheid optimalisatie direct een positief effect op je SEO. 

Houdt tijdens het ontwikkelen van een nieuwe website of webshop in een vroeg stadium al rekening met digitale toegankelijkheid. Aanpassingen maken in de ontwerp of bouwfase van een website is vele malen efficiënter dan het achteraf aanpassen als je site niet voldoet.

Belangrijke datums

De European Accessibility Act is al een flinke tijd in de maak. Al sinds 2013 zijn er rapportage die de wetgeving informeren. In 2025 wordt het uiteindelijk van kracht.

DatumMijlpaal
Januari 2013Rapport Europese toegankelijkheid
December 2015Effectbeoordeling EAA wetgeving
Juni 2019Wet aangenomen door lidstaten Europese unie
Juni 2022Lidstaten leggen nationale wetgeving vast
28 Juni 2025Ingang European Accessibility Act

Zoals eerder genoemd is in juli 2018 in Nederland ook al het ’tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ ingegaan, als invulling van de Europese Web Accessibility Directive. Deze regels zijn van toepassing op alle websites en apps van overheidsinstanties.

Sinds september 2020 moet alle overheidswebsites minimaal ‘status C‘ halen. Dat houdt in dat de website op z’n minst een toegankelijkheidsverklaring heeft. Ook moeten er plannen zijn om binnen een half jaar bij ‘status B’ te komen. Bij deze status is er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. Bij ‘status A’ wordt aan alle eisen van WCAG 2.1 op niveau AA voldaan.

Met deze wet digitale toegankelijkheid 2025 worden dus ook bedrijven verplicht aan soortgelijke richtlijnen te voldoen.

Klaar voor 2025?

Vaak kunnen al wat laagdrempelige stappen genomen worden om een site snel een stukje beter te maken. Het verbeteren van de toegankelijkheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars. Laaghangend fruit en acties die direct door de beheerders van de website uit te voeren zijn.

 1. Zorg voor een toegankelijkheidsverklaring. Daar laat je weten hoe mensen toegankelijkheidsproblemen kunnen melden, en een lijst van bekende afwijkingen met een alternatief.
 2. Voorzie afbeeldingen van een alternatieve tekst. De alternatieve tekst vormt een korte omschrijving van wat er in de afbeelding te zien is. Op deze manier weet iemand die gebruikt maakt van hulpmiddelen als een schermlezer wat er op de pagina te zien is.
 3. Zorg voor verschillende contactmethoden. Niet iedereen kan telefoon goed gebruiken, of is even handig met e-mail. Zorg dat de gebruiker een eigen voorkeursmethoden kan kiezen.
 4. Check je formulieren. Zorg dat je deze volledig met het toetsenbord kunt invullen. Houd ook rekening met duidelijke feedback over foutieve invoer en verplichte velden.
 5. Doe een accessibility quickscan. Daarin analyseren onze gecertificeerde specialisten, designers en web developers je website op veel voorkomende problemen zoals laag contrast, te kleine teksten, een problematische contentstructuur en meer. Zo kun je snel een indicatie krijgen of je voldoet aan de Europese richtlijn of niet.

Wil je weten hoe digitaal toegankelijk jouw website is? Wij helpen je natuurlijk graag verder! 

Kan jouw website hulp gebruiken met digitale toegankelijkheid?

Of heb je vragen over de European Accessibility Act? Level Level bereidt je voor op de toekomst met optimaal toegankelijke websites.

Vertel ons meer over je plannen en ambities!

We zijn klaar om jullie online uitdaging op te pakken.