De achtergrond van ‘traditioneel’ & Agile projectmanagement.

Foto van Christien van de Sande

Geschreven door Christien van de Sande

Projectmanagement is een vak ‘apart’. Het managen van projecten houdt in dat je grip en controle houdt en tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit biedt. Om het project goed te managen moet je proactief reageren op wat er gebeurt en steeds het te bereiken resultaat voor ogen houden. Om het leven van een projectmanager een stuk makkelijk te maken zijn er verschillende projectmanagement methodieken, technieken, frameworks en tools beschikbaar.

Aida en Christien plakken post-its op de ramen

Traditionele watervalmethodes

De traditionele watervalmethode vormt de basis voor de meeste projectmanagement methodieken. Ook bij ons wordt deze methode regelmatig als fundament gebruikt. De watervalmethode heeft een lineaire fasering. Van initiatie naar definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg. Waarbij de output van de ene discipline de input is voor het de volgende discipline in de volgende fase. Vandaar dus ook de naam ‘watervalmethode’. De verschillende fases met vaste beslismomenten zijn de rode draad door het project. De focus voor de controle en de grip ligt voornamelijk bij tijd, geld en kwaliteit. Binnen onze business wordt veel gewerkt met Prince2; een generieke methode waarbinnen er vooral wordt gestuurd op kosten en doorlooptijd.

De watervalmethode kan wel nadelen hebben. Zeker bij software ontwikkeling. Die nadelen raken vooral de flexibiliteit van een project. Er wordt namelijk in het begin van het traject getracht de hele informatiestructuur uit te denken. Die benodigde documentatie als input voor de volgende fases kan voor veel overhead zorgen. Zeker als in de praktijk vervolgens blijkt dat de uitgedachte opzet niet meer past bij de inmiddels veranderende gebruikerswensen.

Incrementele methodes & Iteratieve ontwikkeling

In de jaren negentig werden de incrementele methodes populair: een cyclisch proces met stapsgewijze (incrementele) opleveringen. Bij incrementele softwareontwikkeling voeg je geleidelijk steeds meer functionaliteit toe. Op deze manier kan het project, het product, eerder beginnen met het leveren van business value. Je begint hierbij met een kale versie van het platform. Vervolgens worden er stap voor stap functionaliteiten aan toegevoegd. Binnen een ‘increment’ (time boxed deel van het totale project) is het overigens wel  mogelijk om op kleine schaal gebruik te maken van de standaard fasering uit de watervalmethode. Aangezien het daarbij gaat om dat specifieke increment, kunnen de voordelen van de watervalmethode groter zijn dan de nadelen.

Bij iteratieve ontwikkeling bouw je eerst een basisversie van het op te leveren product. Op basis van feedback wordt deze versie uitgebreid in meerdere iteraties. Je focust je hierbij op het zo min mogelijk bouwen met een zo groot mogelijke impact voor de gebruiker, om vervolgens met zinvolle feedback de volgende versie te bouwen. Je werkt iteratief als het nog onduidelijk is wat de juiste oplossing gaat zijn voor het vraagstuk of als nog onderzocht moet worden wat het beste aansluit bij de behoefte van de gebruiker. Dit is de basis van Agile methodieken.

Agile methoden

Er zijn in totaal meer dan 40 verschillende Agile methoden. Het welbekende Scrum Framework is er daar één van. Agile is zowel incrementeel als iteratief. Er wordt altijd toegewerkt naar daadwerkelijk functionele output. En na elke iteratie wordt de output steeds beter.

Agile draait om flexibiliteit, multidisciplinaire teams, korte cycli en visueel werken. Bij software ontwikkeling is het bijna onmogelijk om vooraf de requirements helemaal vast te stellen. Ontwikkeling in iteraties is dan de oplossing. Met het zogenoemde ‘timeboxing’ wordt een project gekaderd: de doorlooptijd en het budget worden bepaald per release of sprint. Afhankelijk van het Agile framework waarmee je werkt, ziet deze inkadering er net wat anders uit.

Wat altijd zo is, is dat er per iteratie gefocust wordt op het leveren van zo veel mogelijk waarde (impact voor de gebruiker) in een zo vroeg mogelijk stadium. De projectuitvoering en de volgorde van oplevering is daarbij flexibel. Daarnaast werk je in een klein multidisciplinair projectteam samen met de belangrijke stakeholders. Een sterke betrokkenheid van de gebruikers is bij agile werken ook altijd erg waardevol.

Agile versus traditioneel

Elke methode heeft zijn voor- en nadelen. Daarnaast werken wij met verschillende soorten projecten en opdrachtgevers. Per keer stemmen we af welke methodiek het beste past. Zowel de organisatie, het type en omvang van het project, de werkwijze en de cultuur van de opdrachtgever zijn voor ons van invloed op de keuze of we meer traditioneel aan de slag gaan of dat Agile/Scrum de juiste aanpak voor het project is. 

Het allerbelangrijkste vinden wij het om de juiste balans te vinden tussen theoretische projectmanagement methodieken en de praktijk. Daar komt de echte waarde van projectmanagement nog bij kijken. Met alleen een methodiek is er nog geen goede project afstemming. Met een portie gezond boerenverstand, praktijkervaring, transparante én consequente communicatie kom je daarentegen een heel eind. Maar hoe weet je nou welke methodiek het beste bij jouw project past? En hoe bepaal je welke methodiek je inzet? Daar kan ik nog veel meer over vertellen. Dit beschrijf ik gedetailleerder in dit artikel. 

Vertel ons meer over je plannen en ambities!

We zijn klaar om jullie online uitdaging op te pakken.