Coolblue

Coolblue

Onze bevindingen over de webwinkel van Coolblue

Logo Coolblue

Coolblue

URL voorpagina: https://www.coolblue.nl/
Datum van testen: 06 november 2023
Getest door: Amber Qualm

Coolblue heeft in 2023 een eindscore van 63%. In 2022 was de eindscore 75%. 

In 2022 was onze conclusie duidelijk: bij Coolblue wordt er aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid. Met een eindscore van 75% was er vooruitgang geboekt ten opzichte van een jaar eerder, toen ons onderzoek een score van 72% opleverde. Helaas moeten we concluderen dat de webshop van Coolblue anno november 2023 een stuk minder toegankelijk is dan anderhalf jaar eerder. Hoe kan het dat de eindscore dit jaar gezakt is naar 63%?

De grootste verandering zien we in een van de meest cruciale stappen in het bestelproces: het kunnen aanmaken van een account. Door een ontoegankelijke CAPTCHA is het onmogelijk om met alleen een toetsenbord of met hulp van een schermlezer een account aan te maken bij Coolblue. 

Ook kost het dit jaar meer moeite om via de website om hulp te kunnen vragen. Waar er in 2022 meerdere opties waren om contact op te nemen, is in 2023 de chatbox de enige beschikbare optie. Het is duidelijk dat er aandacht is besteed aan het toegankelijk proberen te maken van de chatbox, maar helaas is deze moeilijk te gebruiken met een schermlezer. De focus blijft niet in de chatbox, waardoor de gebruiker de volledige website moet doortabben om terug in de chatbox te komen. Inkomende berichten worden automatisch voorgelezen; een gebruiksvriendelijke functie, maar helaas worden er ook berichten overgeslagen waardoor de gebruiker informatie mist.

De achteruitgang die we meten in de website van Coolblue is een duidelijk voorbeeld van het feit dat digitale toegankelijkheid een doorlopend proces is. De kleinste veranderingen kunnen enorme gevolgen hebben voor de eindgebruiker. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Het is belangrijk om bewust te zijn van het feit dat je als bedrijf verantwoordelijk bent voor de toegankelijkheid van alle functionaliteiten op je website, ook als het gaat om externe functionaliteiten als een CAPTCHA. 

Pluspunten

  • Het zoekfilter is toegankelijker gemaakt voor toetsenbordgebruikers door meer filters visuele focus te geven. Er zijn nog steeds filters die geen visuele focus krijgen, maar het is een verbetering ten opzichte van 2022.

Minpunten

  • Het is moeilijker geworden om de cookies te accepteren met gebruik van een schermlezer. Er zijn loze tabs aanwezig in de cookiebanner en tevens worden linkteksten anders uitgesproken dan hoe deze visueel zichtbaar zijn.
  • Er ontstaat een keyboard trap wanneer zoeksuggesties in de zoekbalk worden uitgelezen met de schermlezer. De gebruiker kan de zoeksuggesties alleen verlaten door een zoeksuggestie te selecteren.
  • Wanneer een product in de aanbieding is, wordt er geen duidelijk onderscheid uitgesproken tussen de reguliere prijs en de aanbiedingsprijs. Prijzen worden voor schermlezer gebruikers tevens niet benoemd in euro’s. 
  • Het is voor een toetsenbordgebruiker moeilijker geworden om in te loggen door een dynamische verandering die plaatsvindt in de inlog modal. Door deze verandering verliest de modal focus en moet de gebruiker zijn weg hier naartoe terug vinden, alvorens deze kan inloggen.
  • De chatbox is moeilijk te gebruiken. De focus blijft niet in de chatbox, waardoor de gebruiker steeds de volledige website moet doortabben om hier weer in te komen. Navigeren gaat moeilijk in de chatbox door het ontbreken van toegankelijke namen en wanneer de gebruiker uiteindelijk bijvoorbeeld kiest voor telefonisch contact, wordt het telefoonnummer niet uitgesproken. Sommige berichten worden voorgelezen, maar er worden ook berichten overgeslagen. Dit werkt verwarrend. De chatbox is anno november 2023 de enige manier om via de website contact met Coolblue op te nemen.

Overige opvallende punten

  • Het is nog steeds niet mogelijk om alle kleuren binnen het kleurenfilter te bereiken, of om een andere configuratie binnen een product te kiezen. Met FireFox kan een toetsenbordgebruiker het kleurenfilter zelfs helemaal niet bereiken.
  • Er is een skip link aanwezig op vele pagina’s (soms zelfs in meerdere varianten voor snellere navigatie), maar deze ontbreekt helaas soms ook op andere essentiële pagina’s.

Kan ik de cookies accepteren en daarna de website gebruiken?

Testresultaten toetsenbord

Ja. De cookiemelding (pop-up modal) krijgt toetsenbordfocus. Na het selecteren van “Oke” start de toetsenbordfocus weer aan het begin van de pagina. 

Notitie: Links zijn niet onderstreept (ook aangegeven in 2022).

Testresultaten VoiceOver

Ja, maar met moeite. Er zijn loze tabs voor je bij de eerste link komt. De linkteksten worden anders uitgesproken dan hoe deze visueel zichtbaar zijn. Tevens zijn dit (nog steeds) buttons gestyled als links.

Kan ik het hoofdmenu gebruiken?

Testresultaten toetsenbord

Ja, alle items kunnen openen. Er wordt echter geen visuele indicatie gegeven dat de items ook kunnen uitklappen. De ‘Account’ button kan alleen geactiveerd worden met ‘Enter’, niet met de spatiebalk.

Testresultaten VoiceOver

Hoofditems worden duidelijk uitgesproken. Er wordt echter niet benoemd dat er uitklapmenu’s beschikbaar zijn onder deze hoofditems (ook aangegeven in 2022).

Kan ik de zoekfunctie op de voorpagina gebruiken?

Producten: een keukenweegschaal, via de zoekoptie op de voorpagina.

Testresultaten toetsenbord

Ja, de zoekfunctie is volledig met het toetsenbord te besturen. Wel komen er voor product resultaten twee links tevoorschijn:

  • De naam van het product
  • Het aantal sterren en de hoeveelheid reviews

Zij linken beiden naar het product, je zou verwachten dat de reviews link naar de reviews zou leiden (ook aangegeven in 2022).

Testresultaten VoiceOver

De zoekfunctie is goed bestuurbaar met VoiceOver, met uitzondering van wanneer er een automatische aanvulling in de zoekbalk gedaan wordt. Dan ontstaat er een soort keyboard trap. Wanneer je ‘Enter’ drukt kom je wel op een resultatenpagina uit voor de automatische suggestie, maar hoe dit werkt is zeer ongebruiksvriendelijk.

De review link geeft alleen visueel het aantal sterren van het product aan, een screen reader krijgt alleen te horen hoeveel reviews er zijn, maar niet hoe het product scoort (ook aangegeven in 2022).

Kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken?

Testresultaten toetsenbord

Ja, het zoekresultaten filter kan met het toetsenbord gebruikt worden. Er is een directe skiplink naar het filter aanwezig. Alleen nog bij de ‘Prijs’ verspringt het filter naar de zoekresultaten in plaats van dat deze in het filtermenu blijft staan. Dit is dus een kleine verbetering ten opzichte van 2022.

Testresultaten VoiceOver

De meeste filters worden duidelijk uitgesproken en ook het wissen is duidelijk. De ‘Reviewscore’ wordt helaas niet duidelijk uitgesproken. Je kunt hieruit namelijk niet opmaken hoeveel sterren je selecteert. Daarnaast wordt de ‘Prijs’ aangegeven als een telefoonnummer veld. 

Kan ik een item kiezen uit de zoekresultaten?

Testresultaten toetsenbord

Ja, een item kiezen is duidelijk. 

Tevens kunnen er reviews geopend worden (in een modal). Dit werkt ook goed, maar mist een duidelijke visuele focusrand. Daarnaast kunnen producten vergeleken worden, wat ook goed werkt, en ook het direct aan de winkelmand toevoegen werkt prima.

Testresultaten VoiceOver

Ja, een item kiezen is duidelijk.

Echter mist er wel context bij de review button, omdat het niet wordt uitgesproken hoeveel sterren er momenteel zijn en op welk product deze sterren slaan.

Kan ik een product bekijken (titel, prijs en omschrijving)?

Product regulier: keukenweegschaal
Product aanbieding: magnetron 

Testresultaten toetsenbord

Ja, een product kan bekeken worden.

Echter, de optie ‘Ophalen in de winkel’ is niet te bereiken met het toetsenbord. De interne links voor meer informatie over het product werken niet goed. Het beeld verschuift visueel naar het juiste onderdeel, maar de focus blijft op het geselecteerde element, waardoor deze links eigenlijk geen nut hebben (beide punten zijn aangegeven in 2022).

Testresultaten VoiceOver

De informatie wordt voorgelezen, maar dit kan nog duidelijker. Bij de prijs wordt bijvoorbeeld niet benoemd dat deze in euro’s is. Ook zou een heading hierbij verduidelijking kunnen bieden. 

Wanneer een product in de aanbieding is, wordt er geen duidelijk onderscheid uitgesproken tussen de reguliere prijs en de aanbiedingsprijs. 

Kan ik de opties wijzigen/ingeven (kleur, maat, aantal)?

Product: Fitbit Charge 5 en MacBook

Testresultaten toetsenbord

Op FireFox ontstaat er een keyboard trap die het onmogelijk maakt om bij de kleurselectie te komen. 

Bij Chrome en Safari is dit niet aan de orde. De kleurselectie kan bereikt worden, maar zodra er met de pijltjestoetsen wordt gewisseld van kleur wordt deze keuze meteen bevestigd. Hierdoor is het niet mogelijk om een derde of vierde kleur-optie te selecteren.

Op een productpagina waarbij ook een configuratie gekozen kan worden (zoals bij de MacBook), is het niet mogelijk om deze selectie te bereiken met het toetsenbord. Er kan dus niets gekozen worden.

Dit is onveranderd sinds vorig jaar. 

Testresultaten VoiceOver

De screen reader geeft duidelijk de benaming van de selectie, echter geldt ook hier dat er geen derde / vierde kleur en configuratie gekozen kan worden.

Kan ik het winkelwagentje openen en uitlezen wat ik heb besteld?

Testresultaten toetsenbord

Ja, het winkelwagentje kan geopend worden en de inhoud kan bekeken worden. Extra notitie: de skip link ontbreekt op deze pagina.

Testresultaten VoiceOver

Ja, het winkelwagentje kan geopend worden en de inhoud wordt voorgelezen.

Kan ik een account aanmaken?

Testresultaten toetsenbord

Nee. Het invullen van de velden verloopt probleemloos, tot de Captcha. Je moet hier een aantal juiste afbeeldingen kiezen, maar er is geen visuele focus die aangeeft welke afbeelding de huidige selectie is. Je kunt met het toetsenbord een audioversie van de Captcha bereiken, maar deze is nauwelijks te verstaan. Je kunt niet verder zonder het voltooien van de Captcha. Het is dus onmogelijk om een account aan te maken.

Wanneer we de Captcha buiten beschouwing laten, wordt er duidelijk aangegeven wanneer het formulier fouten bevat, zowel dynamisch tijdens het invullen als na het versturen. De melding na het versturen bevat links naar de verschillende foutieve velden, maar deze werken niet goed. Tevens wordt de melding onderaan het formulier getoond in plaats van bovenaan.

Testresultaten VoiceOver

Nee. Het invullen van de velden verloopt probleemloos, tot de Captcha. Je moet hier een aantal juiste afbeeldingen kiezen, maar er wordt niets uitgesproken. De audio variant van de Captcha is nauwelijks te verstaan. Het is dus onmogelijk om een account aan te maken.

Wanneer we de Captcha buiten beschouwing laten, wordt er na het invullen van een veld dynamisch een foutmelding uitgesproken wanneer er iets onjuist is. Bijvoorbeeld wanneer het wachtwoord te kort is. Na het verzenden van een formulier met fouten wordt er duidelijk benoemd dat velden niet goed zijn ingevuld en welke velden dit zijn. 

Kan ik inloggen?

Getest via menu button ‘Account’.

Testresultaten toetsenbord

Ja, je kunt inloggen. Wanneer je echter navigeert naar “Account” en vervolgens kiest voor de button “Inloggen”, verandert de inhoud van de modal en tab je uit de modal. Je moet dan eerst reverse tabben om bij de velden te komen om je gegevens in te kunnen voeren en in te kunnen loggen.

Testresultaten VoiceOver

Inloggen verloopt moeizaam via de menu button “Account”. Wanneer je via de modal kiest voor de button “Inloggen”, verandert de inhoud van de modal. Dit wordt niet dynamisch aangekondigd. Wanneer je vervolgens tabt, tab je uit de modal, weer helemaal terug naar het begin van de pagina. 

Bij het verzenden van het formulier met accountgegevens die niet bestaan worden er geen meldingen gegeven dat het inloggen niet gelukt is, visueel wordt dit wel duidelijk aangegeven (ook aangegeven in 2022). Je wordt naar een andere pagina doorverwezen om het nogmaals te proberen, maar ook dit wordt niet aangekondigd. Zeer vervelend en verwarrend, want je weet niet waar je bent.

Kan ik een bezorgadres ingeven?

Testresultaten toetsenbord

Ja, een bezorgadres kan ingevoerd worden. Er wordt niet aangegeven welke velden verplicht zijn. Bij versturen met foutmeldingen blijft de toetsenbordfocus op de “Doorgaan” knop staan, in plaats van naar bovenaan het formulier te gaan. De lijst met foutmeldingen staat helemaal onderaan het formulier. Dit is verwarrend en onverwacht (ook aangegeven in 2022). De foutmeldingen zijn wel duidelijk.

Testresultaten VoiceOver

De velden kunnen ingevoerd worden. Wanneer het formulier verzonden wordt met meerdere foutieve velden, wordt er maar een foutmelding van een enkel veld uitgesproken. Dit was ook het geval in 2022.

Notitie: Wanneer je wisselt naar de optie “Zakelijk” bij de keuze tussen particulier en zakelijk, wordt deze optie meteen automatisch geselecteerd en verspringt de focus meteen naar het volgende invoerveld. Dit werkt onduidelijk. 

Notitie: Wanneer je een veld foutief invult, zal de foutmelding van dit veld pas worden uitgesproken nadat de naam van het volgende veld is uitgesproken. 

Kan ik een bezorgmoment kiezen?

Testresultaten toetsenbord

Ja, er kan een bezorgmoment gekozen worden.

Wanneer je echter het gekozen bezorgmoment wilt veranderen, werkt de navigatie door de verschillende opties heen wel wat verwarrend. Je moet terug tabben tot de optie van de huidige bezorgmethode weer focus heeft, voor je met de pijltjestoetsen kunt navigeren naar een andere bezorgmethode met een ander bezorgmoment. Met proberen kom je er uiteindelijk wel. Dit is ook aangegeven in 2022.

Testresultaten VoiceOver

Een bezorgmoment kan gekozen worden. Het is moeilijk te begrijpen dat er binnen de keuzerondjes nog extra keuzes zijn. Je weet bijvoorbeeld niet dat je bij “Gratis bezorgd” ook nog een dag kunt kiezen. Dit vereist dat de bezoeker eerst de hele pagina en de opties leest voordat er een keuze gemaakt kan worden (aangegeven in 2022).

Daarnaast worden niet alle bezorgmomenten meteen benoemd. Het lijken eerst drie keuzes te zijn. Pas wanneer je door tabt wordt duidelijk dat er nog meer bezorgmomenten zijn. Het label bij de button om meer bezorgmomenten te tonen is wel duidelijk.

Kan ik de wijze van betalen kiezen?

Testresultaten toetsenbord

Ja, de wijze van betalen kan gekozen worden. Dit moet echter met de pijltjestoetsen gedaan worden, wat onverwacht is. Dit is ook aangegeven in 2022.

Testresultaten VoiceOver

Ja, je kunt de wijze van betalen kiezen, maar de toetsenbordnavigatie bij de betaalwijze is lastig. Er zijn keuzerondjes binnen keuzerondjes, waardoor het onlogisch wisselen is van een tabtoets en de pijltjestoetsen. Het vergt wat uitproberen en trial-and-error om de opties goed te krijgen (ook aangegeven in 2022).

Kan ik om hulp vragen via de website?

Testresultaten toetsenbord

Ja, je kan op verschillende plekken op de website naar de “Klantenservice” pagina. Vanuit hier kun je via de button “Neem contact met ons op” een chatbox openen. Binnen deze chat is het keuzemenu goed te doorlopen met een toetsenbord – mits je niet te snel weer tabt. Antwoorden op vragen worden in accordions gepresenteerd. Je moet reverse tabben om hierbij te komen, maar ze openen wel goed. Wanneer je ervoor kiest om telefonisch contact op te nemen, wordt er een telefoonnummer in de chat getoond. Ook hiervoor moet je reverse tabben.

Notitie: Helaas ontbreekt er een skip link op deze pagina.

Testresultaten VoiceOver

Het wordt niet uitgesproken dat er een chatbox met een keuzemenu opent. De knoppen die je moet gebruiken om een onderwerp te kiezen waarbij je hulp zoekt, maken dit ook niet duidelijk. Wanneer je wel een onderwerp kiest, worden de berichten die door de chatbot worden gestuurd wel voorgelezen. Echter worden deze vaak onderbroken met “Bezig met laden”. Soms wordt er zoveel geladen dat hele berichten worden overgeslagen met voorlezen. Dit is verwarrend.

Daarnaast blijft de focus niet in de chatbox en is er geen skiplink aanwezig, waardoor de gebruiker telkens door de hele website heen moet tabben om weer in de chatbox te komen. In de accordions met veelgestelde vragen hebben de links geen toegankelijke namen, wat navigeren moeilijk maakt. Wanneer je er uiteindelijk voor kiest om telefonisch contact op te nemen, wordt het telefoonnummer in de chatbox getoond, maar niet uitgesproken. De gebruiker zal dus niet weten dat hier het telefoonnummer staat.

Meer over het webwinkel toegankelijkheidsonderzoek 2023?

Lees de conclusie van het webwinkel toegankelijkheidsonderzoek 2023

Bekijk de resultaten van de andere webwinkels in de top 15

Lees meer over onze methodiek

Kan jouw website hulp gebruiken met digitale toegankelijkheid?

Of heb je vragen over de European Accessibility Act? Level Level bereidt je voor op de toekomst met optimaal toegankelijke websites.