Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is hoe wij omgaan met jouw persoonlijke data.

Level Level B.V., gevestigd aan de Willem Buytewechstraat 42, 3024 BN te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Level Level B.V.
Willem Buytewechstraat 42
3024 BN Rotterdam
E-mailadres: mail@level-level.com
Telefoonnummer: 010-8429259
KvK-nummer: 69088160
Contactpersoon: Taeke Reijenga
E-mailadres contactpersoon: taeke@level-level.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Level Level B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief naar jou te kunnen versturen gebruiken we alleen het e-mailadres dat jij aan ons verstrekt via de inschrijving op onze website. Heb je je vóór 25 mei 2018 ingeschreven óf heb je je profiel aangepast na je aanmelding, dan verwerken wij (wellicht) ook:

 • je voor- en/of achternaam
 • het bedrijf waar je werkzaam bent / of je ZZP’er bent
 • je functie
 • de omvang van je organisatie
 • onze relatie met jou

Daarnaast verwerken we:

 • het IP-adres van het moment van registreren/activeren van je inschrijving
 • statistieken van jouw ‘gebruik’ van de nieuwsbrief (geanonimiseerd)

Sollicitatie (formulier of mail)

Solliciteer je bij ons, dan verwerken wij (indien ingevuld/aangeleverd) voor het afhandelen van je sollicitatie (zoals door jou ingevuld/aangeleverd):

 • je voornaam
 • je achternaam
 • je e-mailadres (werk of privé)
 • je telefoonnummer (werk of privé)
 • voor welke functie je solliciteert
 • de URL van je LinkedIn profiel
 • je portfolio
 • je CV
 • je motivatie
 • eventuele andere informatie die je met ons deelt

Ook verwerken we als je het sollicitatieformulier invult je IP-adres i.v.m. onze beveiliging en het tegengaan van DoS-aanvallen.

Formulieren website

Als je een formulier op onze website invult dan verwerken wij voor het afhandelen van je verzoek of vraag de gegevens zoals je die hebt ingevuld in het formulier (velden afhankelijk van het formulier).

Ook verwerken we je IP-adres i.v.m. onze beveiliging en het tegengaan van DoS-aanvallen.

Overeenkomst

Om de overeenkomst (uitvoering project, service & support, hosting) uit te kunnen voeren verwerken wij diverse gegevens van jou. Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt door de overeenkomst aan te gaan en/of contact met ons te onderhouden. Gegevens die wij van jou (kunnen) verwerken:

 • je voor- en/of achternaam
 • je e-mailadres werk
 • je e-mailadres privé (alleen indien expliciet aan ons verstrekt)
 • je telefoonnummer werk
 • je telefoonnummer privé (alleen indien expliciet aan ons verstrekt)
 • het bedrijf waar je werkzaam bent
 • je functie
 • onze relatie met jou

Sales

Zitten we met jou in een salestraject dan verwerken wij de gegevens die je in het traject aan ons verstrekt. Dit zijn (mogelijk) de volgende gegevens:

 • je voor- en/of achternaam
 • je e-mailadres werk
 • je telefoonnummer werk
 • het bedrijf waar je werkzaam bent
 • je functie
 • onze relatie met jou

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Level Level B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Level Level B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten door middel van onze nieuwsbrief. Grondslag: hiervoor is expliciete toestemming noodzakelijk, welke te geven is via onze website of door je profiel bij te werken.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten door middel van Social Media posts. Grondslag: hiervoor is het liken/volgen van onze Social Media kanalen de manier waarop je toestemming geeft.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten als reactie op jouw inzending van een vraag/verzoek via een formulier op onze website. Grondslag: hiervoor is het actief invullen en verzenden van een formulier de manier waarop je toestemming geeft.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten als reactie op een telefoongesprek of e-mail die je aan ons verzonden hebt. Grondslag: hiervoor geef je ons toestemming door ons actief te benaderen met een vraag/verzoek.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten als onderdeel van een overeenkomst die wij zijn aangegaan met elkaar. Grondslag: indien nodig om overeenkomst uit te kunnen voeren, mogen wij jouw gegevens verwerken en je benaderen met informatie.
 • je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten in het kader van een sales traject. Grondslag: hiervoor geef je ons toestemming door met ons in een sales traject te zitten, welke gestart kan zijn doordat je ons actief hebt benaderd via mail, post, contactformulier op de website en/of telefoon of doordat wij jou hebben benaderd naar aanleiding van een lead.

Geautomatiseerde besluitvorming

Level Level B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Level Level B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Level Level B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) doeleinden:

 • Nieuwsbrief: in WordPress tot één jaar na je inschrijving. We sturen je geen nieuwsbrief meer als je je hebt uitgeschreven voor deze mailing. Je persoonlijke data wordt alleen verwijderd als je hier expliciet een verzoek voor indient via mail@level-level.com.
 • Formulieren op onze website: de gegevens worden na één jaar verwijderd uit WordPress.
 • Gegevens betreffende een sollicitatie: de gegevens worden na één jaar verwijderd uit WordPress. Gegevens worden drie maanden na aanvang procedure verwijderd, behalve als er expliciet toestemming is gegeven door de sollicitant om gegevens te bewaren. Dan worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard.
 • Correspondentie via mail: wat je ons stuurt per mail bewaren we totdat je ons verzoekt de correspondentie te verwijderen (indien niet tegenstrijding met de wet en/of indien het geen schadelijke gevolgen heeft voor Level Level B.V., wat zal worden beoordeeld door Level Level B.V.).
 • Overeenkomst: voor zolang de overeenkomst loopt. Bij afronding overeenkomst worden de gegevens op verzoek verwijderd (indien niet tegenstrijding met de wet en/of indien het geen schadelijke gevolgen heeft voor Level Level B.V., wat zal worden beoordeeld door Level Level B.V.).
 • Sales: zo lang het sales traject loopt en daarna worden je gegevens nog 5 jaar bewaard i.v.m. een eventueel vervolg op dit traject. Ook worden gegevens verwijderd op verzoek (indien niet tegenstrijding met de wet en/of indien het geen schadelijke gevolgen heeft voor Level Level B.V., wat zal worden beoordeeld door Level Level B.V.).

Delen van persoonsgegevens met derden

Level Level B.V. verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is om onze dienst aan jou te kunnen leveren, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief

Level Level heeft één nieuwsbrief. Ontvang je nu e-mails en wil je je uitschrijven? Dat kan door onderaan de mail op de link ‘meld je af voor deze nieuwsbrief’ te klikken.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van het programma MailChimp. Voor meer informatie over de AVG en MailChimp, verwijzen we je naar de website van MailChimp.

Formulieren

Ingevulde gegevens in formulieren op onze website worden opgeslagen in WordPress en onze mailprogramma’s.

Overeenkomsten en sales trajecten

Zodra je met ons een salestraject aangaat of een overeenkomst afsluit dan kunnen je gegevens door ons verwerkt worden in diverse tools die ons inziens voldoende AVG compliant zijn.

Gebruikte tools

Als je compleet inzicht wilt van de tools die wij gebruiken, neem dan contact met ons op. Ons inziens voldoen de tools die we gebruiken aan de AVG vereisten.

Cookies

Omdat wij de privacy van onze bezoekers enorm belangrijk vinden hebben we cookies zoveel mogelijk beperkt.

Functionele cookies

Door gebruik te maken van functionele cookies zorgen wij ervoor dat de website naar behoren werkt. En dat je bij jouw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij, met behulp van derden, statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem verwerkt. Wij verzamelen geen identificeerbare IP-adressen. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

Cookies verwijderen

Je kunt je cookies verwijderen via je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien niet tegenstrijdig met de wettelijke verplichtingen voor Level Level B.V.:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Level Level B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@level-level.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Binnen die vier weken hebben we zo mogelijk je verzoek afgehandeld. Lukt dit niet, door de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, dan laten we je dat per omgaande weten. We reageren dan uiterlijk na 12 weken na indiening van je verzoek.

Wat je zelf kunt doen

Ontvang je nu onze nieuwsbrief en wil je je uitschrijven? Het uitschrijven van de nieuwsbrief kan via deze link.

Klacht indienen

Level Level B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij willen je daarbij verzoeken je klacht eerst met ons te delen, zodat we het indien mogelijk onderling kunnen oplossen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Level Level B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@level-level.com.

Laatste update: 25 augustus 2021