Case: Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility & VNO-NCW

Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility & VNO-NCW

Binnen 1 maand van idee naar MVP.

Thuiswinkel.org, VNO-NCW en de Stichting Accessibility, die samenwerkten in de ShoppingTomorrow expertgroep “Opportunities of e-Accessibility”, vroegen ons een tool te ontwikkelen die zou laten zien dat webtoegankelijkheid niet alleen belangrijk is, maar ook winstgevend kan zijn. In ongeveer een maand hebben we dit idee uitgewerkt tot MVP: de Zelfscan Toegankelijkheid. Deze tool laat online retailers zien hoe toegankelijk hun webshop is op het moment van scannen en geeft naast de testresultaten ook praktische tips en handvatten. In de eerste week na lancering zijn er al ruim 500 webshops gescand.

Willen je ook zo snel mogelijk van idee naar MVP?

Geef ons 15-20 minuten de tijd voor een mini-consult. We bespreken dan je visie en doelstellingen, brainstormen mee, helpen je prioriteiten te stellen, en te bepalen wat de beste volgende stappen zijn.

Het Project

ShoppingTomorrow is in 2013 door Thuiswinkel.org gestart, en sinds die tijd uitgegroeid tot hét kennisnetwerk voor online retailers in Nederland. Ieder jaar werken diverse expertgroepen een hot topic uit de markt uit. In 2018-2019 was er voor het eerst een expertgroep “Opportunities of e-Accessibility”. De groep ontstond op initiatief van Thuiswinkel.org en werd samen met VNO-NCW en de Stichting Accessibility georganiseerd.


Er waren twee belangrijke redenen voor het starten van deze expertgroep:

  1. Uit onderzoek door de Stichting Accessibility was gebleken dat er binnen de e-commerce industrie te weinig bewustwording en expertise rondom webtoegankelijkheid was.
  2. In januari 2017 is de Wet Gelijke Behandeling Chronisch Zieken (WGBH/CZ) van kracht geworden. Dit verplicht bedrijven aan te tonen dat ze zich voldoende inspannen om hun website toegankelijk te maken. Binnen een jaar of vijf wordt er een wet van kracht die strenger en specifieker zal zijn: de European Accessibility Act. Thuiswinkel.org vond het belangrijk haar leden op tijd over deze nieuwe wet te informeren, om hen zo in staat te stellen deze strengere eisen tijdig, maar geleidelijk, te kunnen implementeren.
Screenshot homepage zelfscan toegankelijkheid

De doelstellingen

De expertgroep wilde online retailers laten zien dat het toegankelijk maken van een website een winstgevende investering kan zijn. Ze formuleerden daarom de volgende onderzoeksvraag:

“Hoe zorg ik voor extra conversie door het toegankelijk maken van mijn website of app?”

Naast een onderzoeksrapport wilden de leden ook praktische handvatten bieden. Zo ontstond het idee voor een online tool die kon laten zien hoe het met de webtoegankelijkheid van een webshop gesteld is. In de onderzoeksfase had de expertgroep onder meer Privacy Insights bekeken. Deze tool, die wij ook ontwikkeld hebben, helpt bij de bewustwording en biedt praktische tips rondom privacy. Dat bracht de expertgroep op het idee voor een vergelijkbare tool, maar dan specifiek gericht op webtoegankelijkheid. En zo kwamen ze bij ons terecht om de mogelijkheden te bespreken.

De expertgroep had de volgende doelen voor de zelfscan tool geformuleerd:

  1. De zelfscan tool moet snel en begrijpelijk laten zien hoe toegankelijk een webshop is.
  2. De tool moet makkelijk te gebruiken zijn.
  3. De tool, de resultaten van de scan, en de informatie die verder wordt verstrekt moeten voor professionals in zoveel mogelijk rollen binnen een organisatie begrijpelijk, leerzaam en stimulerend zijn.
Screenshot compositie van zelfscan toegankelijkheid

Alle bestuursorganisaties zijn het eens: er moet hard gewerkt worden aan bewustwording en ondersteuning rondom webtoegankelijkheid. Niemand wil meer, zoals bij de invoering van de wet AVG, in de knel komen omdat ze niet op tijd voldoende kennis hadden.”

Ron Beenen
Ron Beenen
Stichting Accessibility

Al doe je nog zoveel onderzoek, het blijft lastig om te voorspellen hoe een product of dienst ontvangen zal worden. Door agile te lanceren en feedback uit de markt te gebruiken om door te ontwikkelen, gaat een product of dienst steeds beter aansluiten bij wat je gebruiker nodig heeft, en zal zo meer waarde bieden.”

Thumbnail van Taeke die lacht
Taeke Reijenga
CEO Level Level

De aanpak

De Zelfscan Toegankelijkheid moest binnen iets meer dan een maand gelanceerd worden. Omdat er binnen Level Level inmiddels veel kennis en expertise rondom webtoegankelijkheid is, durfden we deze uitdaging wel aan. In overleg hebben we gekozen voor een Agile projectbenadering. Samen hebben we bepaald welke features er minimaal in de eerste versie moesten komen. Het is de bedoeling om op basis van de feedback uit de markt de tool de komende periode verder te optimaliseren en uit te bouwen.

Screenshot van leesbaarheid zelfscan toegankelijkheid

De oplossing

Tijdens de WebWinkelVakdagen in 2019 werd de tool voor het eerst aan het publiek gepresenteerd.

De Zelfscan Toegankelijkheid moest binnen iets meer dan een maand gelanceerd worden. Omdat er binnen Level Level inmiddels veel kennis en expertise rondom webtoegankelijkheid is, durfden we deze uitdaging wel aan. In overleg hebben we gekozen voor een Agile projectbenadering. Samen hebben we bepaald welke features er minimaal in de eerste versie moesten komen. Het is de bedoeling om op basis van de feedback uit de markt de tool de komende periode verder te optimaliseren en uit te bouwen.

Om te zorgen dat de Zelfscan ook soepel blijft werken als er honderden sites tegelijk gescand worden, hebben we gekozen voor een opstelling met twee servers. De WordPress website waarin de tool is opgebouwd, bevindt zich op de eerste server. Hier worden aanvragen geregistreerd en verstuurd en hier krijg je de resultaten en tips te zien. De tweede server is gespecialiseerd in het uitvoeren van de verschillende analyses en het genereren van de resultaten.

Omdat het technisch (nog) niet mogelijk is om automatisch te testen of je alleen met een toetsenbord een bepaalde conversie op een website kunt bereiken, hebben we in overleg besloten om een zogeheten challenge toe te voegen. Gebruikers kiezen zelf welke conversie ze willen testen en geven aan of ze die binnen een redelijke tijd hebben kunnen bereiken.”

Rian Rietveld - Accessibility Consultant Level Level
Rian Rietveld
Accessibility Consultant

Ik kijk met plezier terug op deze samenwerking. We hadden een strakke planning en een harde deadline. De communicatie verliep van het begin tot het eind soepel. We waren voortdurend in contact en de lijntjes waren kort. Dat is prettig werken.”

Elaine Oldhoff, beleidsadviseur Thuiswinkel.org
Elaine Oldhoff
Beleidsadviseur Thuiswinkel.org

Het resultaat

In de eerste week scanden al ruim 500 gebruikers hun website.

500 gebruikers
scande hun website

Wil je ook een tool die helpt om op een relevante manier met je doelgroep in contact te komen?

Laat ons eens vrijblijvend meedenken. Geef ons 15-20 minuten de tijd en we helpen je je doelen te verhelderen, prioriteiten te stellen en je volgende stappen te bepalen. We bieden deze dienst bij ons op kantoor aan en over de telefoon.

Dit team stampte dit project binnen een maand uit de grond

Jij ook binnen 1 maand live?

Wij kunnen het maken