Case: NIBUD

NIBUD

Een Nederland zonder geldproblemen, een frisse website vol mogelijkheden.

Wie kent het Nibud niet? Van het nieuws, Kamervragen die gesteld worden of dat tooltje dat je misschien gebruikt om je dagelijkse kosten in bedwang te houden. Level Level mocht de nieuwe website voor het Nibud ontwikkelen waarbij de overgang van een splitsing tussen consumenten en professionals naar één overzichtelijke website voor beide doelgroepen een van de grootste uitdagingen was.

Het project

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut en doet onderzoek naar en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee. Om de onderzoeken en voorlichting ook digitaal helder over te brengen, had het Nibud behoefte aan een nieuwe toegankelijke website. Een website die aan de voorkant deskundigheid, betrouwbaarheid, maar ook eenvoudigheid uitstraalt. En aan de achterkant intuïtief werkt en genoeg mogelijkheden biedt om informatie, tools en producten overzichtelijk kwijt te kunnen. Zodat zowel de consument als  de professional op een juiste manier geholpen kunnen worden.

Sessies

In september 2021 startten we het traject met een kick off met alle relevante stakeholders vanuit het Nibud en met het Level Level team van 7 man/vrouw sterk. Al snel volgden twee customer journey sessies om zo voor alle doelgroepen de mogelijke kansen en pijnpunten in kaart te brengen. Vervolgens hebben we wekelijks met de relevante medewerkers vanuit het Nibud en Level Level overleg gehad om zo de vragen aan beide kanten te kunnen behandelen en om vanuit Level Level de voortgang te kunnen demonstreren.

We hebben een erg goed gevoel bij de samenwerking en het proces. In de verschillende fasen van het project was het telkens duidelijk welke stappen we wilden/moesten nemen en welke acties hiervoor nodig waren. Niet teveel vooruit kijken, maar concentreren op de stap die op dat moment belangrijk is, zonder het totaaloverzicht te verliezen. Dat helpt en geeft ons de rust om de focus te houden. Het projectmanagement is echt heel goed op orde aan jullie kant. Helder over de planning, wat wel en niet mogelijk is en de kosten die eraan verbonden zijn. Superfijn

Lisa Salomons
Adviseur online communicatie

Verkenning

In de verkenningsfase hebben we een aantal belangrijke uitdagingen/ambities gedefinieerd:

  • Branding
  • Verfrissen van de stijl van het Nibud.
  • UX Design/Backend development
  • Zowel de consument als de professional moesten voortaan vanuit één website aangesproken worden en van informatie en relevante tools worden voorzien.
  • Ruimte op de website om actualiteiten aan te kaarten en ook aan te geven wat het Nibud heeft gedaan of nog steeds doet m.b.t. dat onderwerp.
  • Overzichtelijk presenteren van behoorlijke hoeveelheden content aan de voorkant, maar ook eenvoudig onderhoud aan de achterkant.
  • Koppelingen
  • Integratie nodig met het mailprogramma Spotler, zodat het Nibud de huidige werkwijze met het aanmaken van (aanmeld)formulieren kon behouden.

Design – Verfrissen stijl

Het Nibud wordt gezien als een vrij klassieke organisatie. Soms zelfs als een overheidsinstantie, wat ze niet zijn. Om te zorgen dat de website dit ook niet meer zo uit zou stralen, stond het verfrissen van de uitstraling van de website in dit project centraal.

Het webdesign van de oude site had een actualiseringsslag nodig. Met een moderne, aantrekkelijke en beeldende opzet. Foto’s die centraal staan, koppen die duidelijk zijn en call to actions (cta’s) die de aandacht trekken. Allemaal ondersteund door aantrekkelijke kleuren en speelse visuele elementen, die niet in de weg staan van de boodschap. Denk aan iconografie en visuele elementen, zoals blokjes in headers, cta’s en de footer. Bezoekers moeten hun informatie eenvoudig kunnen vinden. Daarom hebben pagina’s een duidelijke visuele hiërarchie gekregen en zijn de contentblokken zo ontworpen dat ze flexibel ingezet kunnen worden maar wel altijd op elkaar aan kunnen sluiten. Visueel uniek en aantrekkelijk, allemaal ter ondersteuning aan de waardevolle informatie die het Nibud te bieden heeft.

Consument & professional bedienen én actualiteiten uitlichten

Op de website van het Nibud is het nu mogelijk om zowel Onderwerpen (belangrijke thema’s voor vooral de consument) als Dossiers (actualiteiten) uit te lichten. Voor deze Dossiers hebben we het mogelijk gemaakt om met een tijdlijn aan te geven wat de ontwikkelingen zijn en welke rol het Nibud hierin speelt of heeft gespeeld. Daarnaast hebben we nog 19 andere contentblokken ontwikkeld, waarmee het Nibud alle pagina’s op kan maken op een manier die aansluit bij de doelgroep van die specifieke pagina. Denk aan een blok waarin een probleem, de bijbehorende oplossing en de relevantie ervan getoond kunnen worden, een blok waarmee makkelijk doorgelinkt kan worden naar dieper gelegen pagina’s en een blok waarin de diverse tools van het Nibud uitgelicht kunnen worden.

Bij de overgang van een scheiding in content tussen consumenten en professionals kwam ook de uitdaging kijken dat de URL structuur ging veranderen. Waar een pagina bijvoorbeeld eerst achter nibud.nl/consument/ hing, verviel het stukje /consument/ in de nieuwe URL structuur. Hetzelfde geldt voor de content specifiek voor professionals, dat hing achter /beroepsmatig/. Om ervoor te zorgen dat ook oude links nog zouden werken als iemand daar naartoe geleid wordt, hebben we bij de migratie van content direct een redirect lijst aangelegd. In samenwerking met Smart Ranking (SEO bureau) is deze lijst uiteindelijk compleet gemaakt en geïmporteerd bij de livegang. Bij de nieuwe website is direct een heldere URL structuur geïntroduceerd waarbij de verschillende post types ook achter hun eigen URL hangen. Denk aan /blog/ of /dossiers/.

Content overzichtelijk aan de voorkant en achterkant

Om ervoor te zorgen dat content aan de voorkant overzichtelijk getoond kan worden, hebben we de diverse contentblokken ontwikkeld. Die ook nog eens allemaal op een toegankelijke manier ontworpen en ontwikkeld zijn. In de backend kunnen medewerkers van het Nibud snel vinden wat ze zoeken doordat er diverse post typen beschikbaar zijn. Zo is de content netjes onderverdeeld en dit zorgt er tevens voor dat aan de voorkant een duidelijk kruimelpad ontstaat.

Integratie Spotler

Voor de integratie met Spotler hebben we een bestaande plugin gebruikt en door middel van een aantal custom aanpassingen ervoor gezorgd Spotler formulieren ‘opgeroepen’ kunnen worden binnen een contentblok. Het Nibud kan bij het toevoegen van dit contentblok in de backend het juiste formulier kiezen uit de lijst van formulieren die beschikbaar zijn in Spotler. De werkwijze voor het Nibud bleef zo grotendeels hetzelfde: formulieren kunnen nog steeds aangemaakt worden binnen Spotler, maar kunnen zo wel eenvoudig op de site toegevoegd worden. De styling is hiermee ook in lijn met de website.

Het resultaat

Wij zijn trots op het eindresultaat. En.. nog belangrijker: het Nibud ook! Neem snel een kijkje op de website en ervaar het resultaat zelf.

In een relatief korte tijd hebben we echt een frisse nieuwe website kunnen neerzetten. Binnen budget en precies volgens planning. Een mooie frisse site die past bij wie we zijn, met een eigen uniek ontwerp, waarmee we grote stappen zetten in de richting van de nieuwe strategie. Technisch op de toekomst is voorbereid erg handig en logisch werkt aan de achterkant en goed toegankelijk en zoekmachine-vriendelijk is.

Lisa Salomons
Adviseur online communicatie

Ook toe aan een nieuwe WordPress website op maat?

Neem contact met ons op. We helpen je graag.