Case: ABN AMRO Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen

Preventie Dashboard: van kleine lettertjes naar overzichtelijke taken en reminders.

ABN AMRO Verzekeringen treedt voor haar klanten als intermediair op. Het is voor hen dus extra belangrijk om van toegevoegde waarde te zijn. Daarom had de organisatie zich voorgenomen de klanttevredenheid onder haar klanten in de leisure sector te verhogen. Om dit te bereiken wilden ze het aantal relevante contactmomenten verveelvoudigen. Ze vroegen ons daarom mee te denken over een online applicatie die deze groep ondernemers kon ondersteunen bij het inventariseren en beheren van door de overheid en de verzekeraar opgelegde risicoverlagende maatregelen.

We hebben dit project op basis van de Scrum methodiek opgezet: snel een eerste versie lanceren en deze op basis van feedback van de gebruikers verder ontwikkelen. We hebben in diverse sprints een prototype van een online dashboard ontwikkeld, deze getest, en binnen de afgesproken tijd de eerste (MVP) versie gelanceerd.

Kunnen we jou ook helpen een online applicatie te ontwikkelen die het leven van je klanten makkelijker maakt?

Geef ons 15-20 minuten de tijd voor een mini-consult. We bespreken dan je visie en doelstellingen, brainstormen mee, helpen je prioriteiten te stellen, en te bepalen wat de beste volgende stappen zijn.

Het Project

Bij ABN AMRO Verzekeringen was de wens ontstaan om een online dashboard te ontwikkelen dat aan hun zakelijke klanten in de leisure sector ondersteuning zou kunnen bieden bij het organiseren en plannen van de diverse benodigde preventiemaatregelen.

In de praktijk blijkt namelijk dat veel ondernemers in die sector zich niet – of onvoldoende – bewust zijn van het belang van goed risicomanagement. Schade die voorkomen of beperkt had kunnen worden, voelt dan vaak als een dubbele tegenslag. De meeste ondernemers denken nog wel aan voor de hand liggende risico’s als brand, inbraak of ziekteverzuim. Helaas zien ze andere serieuze risico’s als stroomstoringen, (cyber)fraude, en pesten op het werk vaak over het hoofd. Bovendien nemen veel ondernemers niet of nauwelijks de tijd om polisvoorwaarden en wettelijke eisen door te spitten.

Het gepersonaliseerde platform dat ABN AMRO Verzekeringen wilde realiseren, zou hun klanten in deze sector gaan ondersteunen met ingeplande taken en reminders. En daarnaast was ABN AMRO Verzekeringen zich ervan bewust dat een dergelijke tool hen ook een schat aan relevante data en allerlei commerciële mogelijkheden op zou leveren. Win-win dus.

Screenshot van Preventiedashboard homepage

De doelstellingen

ABN-AMRO Verzekeringen wilde dat het te ontwikkelen dashboard in ieder geval:

  • ondernemers in de leisure sector op een digitale manier zou ondersteunen in hun preventiemanagement;
  • de klanttevredenheid bij hun klanten in de leisure sector zou verhogen;
  • het aantal relevante contactmomenten tussen ABN AMRO Verzekeringen en de ondernemers zou verveelvoudigen.

De aanpak

Wij werden al in de beginfase al benaderd om mee te denken. Omdat dit een nieuw te lanceren concept was, hebben we samen met de Product Owner vanuit ABN AMRO Verzekeringen voor een Scrum benadering gekozen.

Een platform als Preventie Dashboard biedt ongekende mogelijkheden voor UX design en technische integratie. Het doel was echter om zo snel mogelijk een MVP versie op de markt te brengen. Een MVP staat voor Minimum Viable Product, dat is een basic eerste versie. Door eerst zo’n minimum versie op de markt te brengen, kun je bepalen of je product rendabel gemaakt kan worden.

We hebben in een sprint 0 de doelstellingen, persona’s en customer journeys naar een concept en wireframes uitgewerkt. Daarna hebben we de look & feel bepaald en besloten welke features in de eerste versie (de MVP) zouden komen.

Vervolgens hebben we een eerste prototype ontwikkeld. Dit prototype heeft het team van ABN AMRO Verzekeringen vervolgens bij stakeholders getest. Op basis van de feedback hebben we de dashboard tool daarna in een vervolgsprint verder geoptimaliseerd. In diverse korte sprints zijn we vervolgens tot een eerste MVP release gekomen.

“De agile aanpak zette aan tot synergie. Iedereen stond open voor feedback. En kwam terug met betere ideeën.“

Jorrit Vos
ABN AMRO Verzekeringen

De oplossing

Het Preventie Dashboard van ABN AMRO Verzekeringen dat we ontwikkeld hebben, biedt ondernemers overzicht en ondersteuning bij het nemen van risicoverlagende maatregelen. Zo helpt deze online applicatie ondernemers om aan de door overheid en verzekeraars gestelde preventie eisen te voldoen.

Na het aanmaken van een account, vullen ondernemers een serie goed doordachte vragen in. Op basis van de antwoorden bepaalt de applicatie aan welke door de overheid en verzekeraar opgelegde eisen de ondernemer moet voldoen. Deze eisen worden vervolgens automatisch in taken en (periodieke) reminders omgezet. Denk dan bijvoorbeeld aan het periodiek keuren van brandblusmiddelen en het (her)trainen van medewerkers. Het voldoen aan de gestelde eisen wordt zo een stuk eenvoudiger.

Het resultaat

Door de digitale ondersteuning die het online dashboard biedt, wordt de klanttevredenheid bevorderd. Bovendien biedt de tool extra contactmomenten. En voor ABN AMRO Verzekeringen, die hier als intermediair optreedt, zijn contactmomenten van groot belang. Al met al positioneert deze tool ABN AMRO Verzekeringen als een partner die actief met hun cliënten meedenkt.

Preventiedash maatregelactie

Ook behoefte aan een digitale omgeving die de klanttevredenheid kan verhogen?

Laat ons eens vrijblijvend meedenken. Geef ons 15-20 minuten de tijd waarin we je doelen kunnen bespreken, ideeën kunnen brainstormen en volgende stappen kunnen bepalen. We bieden deze dienst bij ons op kantoor aan, en over de telefoon.

Deze uitdagingen gingen wij aan

Vertel ons meer over je plannen en ambities!

We zijn klaar om jullie online uitdaging op te pakken.