Project Connect van Spierziekten Nederland

Onder de noemer Project Connect ontwikkelden we samen met Spierziekten Nederland een online platform waar artsen en patiënten elkaar kunnen vinden op het gebied van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Het platform vormt de verbinding tussen expertisecentra en patiënten met een zeldzame spierziekte.

Naar de website

Project Connect

Project Connect stimuleert de dialoog tussen patiënt en professional wat kan leiden tot relevante informatie voor zowel de patiënt als de expertisecentra. Voor patiënten levert het platform een laagdrempelige manier om in contact te komen met specialisten. Het platform richt zich op twee doelgroepen. Het moet voor patiënten makkelijker worden om vragen te stellen aan een professional en om relevante informatie snel te kunnen vinden.

Ook biedt het platform informatie voor zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. Zij kunnen via het platform gebruik maken van de deskundigheid van het expertisecentrum door bijvoorbeeld behandelrichtlijnen te raadplegen. Daarnaast biedt het platform de expertisecentra een mogelijkheid om meer patiënten te bereiken en eventueel te benaderen voor onderzoek.

Het resultaat

De websites bieden informatie over het expertisecentrum, over de spierziekte en over de behandelingen. Ook biedt het de mogelijkheid aan patiënten én zorgverleners om eenvoudig contact op te nemen met het expertisecentrum.

Het platform biedt een betrouwbaar netwerk van sites van expertisecentra voor verschillende spierziekten. Deze websites hebben we opgebouwd binnen een WordPress Multisite zodat functionaliteiten hergebruikt kunnen worden. In deze eerste fase, hebben we vier websites gelanceerd voor de spierziekten Myotone dystrofie (MD), Myasthenia gravis (MG), Inclusion body-myositis (IBM) en Facioscapulohumerale Dystrofie (FSHD).

De losse websites voor de afzonderlijke centra hebben hun eigen uitstraling waarmee ze hun propositie en diensten kunnen verduidelijken aan de doelgroep. Dit draagt bij aan een betere vindbaarheid en promotie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van een specifieke spierziekte.

Accessibility staat natuurlijk altijd hoog bij ons in het vaandel, maar bij dit project was het belangrijk hier extra aandacht aan te schenken omdat een groot deel van de doelgroep met een fysieke beperking te kampen heeft

Andrée
Digital Designer

Gerelateerde inhoud

De inhoud van de website is opgesplitst op basis van de twee doelgroepen: patiënten en zorgverleners. Binnen die doelgroepen zijn er een aantal type pagina’s, zoals veelgestelde vragen en informatie over de behandeling. Maar ook is er informatie over afgeronde en lopende wetenschappelijke onderzoeken te vinden.

Deze opbouw van inhoud maakt het relateren van content complexer dan gewoonlijk. Daarom hebben we een eigen functionaliteit gebouwd waarbij er ‘onder water’ gezocht kan worden op basis van doelgroep en content type. Deze functionaliteit komt voornamelijk goed van pas bij het formulier ‘stel een vraag’ waarbij een onderwerp geselecteerd moet worden. Zodra iemand een onderwerp selecteert komen er op basis van dat onderwerp een aantal suggesties van veelgestelde vragen voor de specifieke doelgroep tevoorschijn.

Door het tonen van relevante inhoud kunnen vragen direct beantwoord worden. Dit bespaart de expertisecentra tijd, omdat veel voorkomende vragen op deze manier weggevangen worden.

UX Design

Samen met patiënten, onderzoekers, artsen van de expertisecentra en met de communicatiespecialisten van Spierziekten Nederland hebben we in meerdere sessies de fundering van het concept en de structuur bepaald. Dit hebben we vertaald naar een betrouwbare look & feel waarbinnen de verschillende centra van de spierziekten zichzelf kunnen presenteren.

Jos
Developer

Het kiezen van een workflow om de verschillende betrokken partijen met elkaar in contact te brengen was een uitdaging. De drempel moet voor zowel de patiënt als de expertisecentra zo laag mogelijk blijven zodat we een vloeiende onderlinge communicatie kunnen faciliteren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief