Cordaid.org: Responsive gemaakt en gemigreerd naar WordPress.

Cordaid is een van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. 1,2 Miljard mensen, bijna een kwart van de wereldbevolking, leeft in armoede. Zij zijn het meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en geweld. Daarom zet Cordaid zich voor deze mensen in.

Naar website

Responsive webdesign

Binnen dit project is er voor gekozen om het huidige design, ontwikkeld door Fabrique, te behouden. De technische implementatie van het responsive maken van de website heeft echter wel invloed op het design. Om een optimale gebruikerservaring op verschillende mobiele devices na te streven, hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp.

Dit was een bijzonder project. Meestal begin je van schets af aan, maar hier stond de gehele website al. Er was dus een andere aanpak voor nodig dan anders. Ik heb eerst de hele website geïnventariseerd: hoe zit de website in elkaar, wat voor pagina’s zijn er, uit welke onderdelen zijn de pagina’s opgebouwd, wat zijn overeenkomsten en wat zijn uitzonderingen? Door alle pagina’s in verschillende blokken op te delen, zagen we uit welke onderdelen de website bestond. Zo hadden we op een heel abstract niveau de responsive website. Deze abstracte opzet heb ik in Axure door middel van wireframes concreter gemaakt. Aan de hand van deze voorbereidingen zijn de ontwikkelaars aan de slag gegaan en hebben we vaak samen gezeten om de website qua visual design mooi responsive te maken. Dit was soms een grote uitdaging, omdat de website alleen ontworpen was voor desktop en sommige onderdelen niet makkelijk responsive te maken waren.

Suzanne Quartel
Designer