Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM)

Geschreven door Caitlin de Rooij

door

Om uit te leggen wat WCAG-EM is, is het belangrijk om te weten wat WCAG is. Weet je dit al? Spring dan vast naar de uitleg over WCAG-EM.

De afkorting WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit is een internationale set aan richtlijnen voor toegankelijkheid voor digitale platformen. Ben je wettelijk verplicht om digitaal toegankelijk te zijn? Dan moet je aan WCAG voldoen.

WCAG 2.1 AA

WCAG kent drie niveau’s: A, AA en AAA.

  • A: de basis
  • AA: de wereldwijde standaard
  • AAA: voor speciale software

WCAG kent ook een versienummer. In Nederland volgen we de wereldwijde richtlijnen voor webtoegankelijkheid: de Web Content Accessibility Guidelines, versie 2.1, niveau AA, oftewel WCAG 2.1 AA.

Sinds 5 oktober 2023 is versie 2.2 het aanbevolen versienummer vanuit het W3C. Onze Nederlandse wetgeving is echter nog niet geüpdatet naar dit versienummer. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen moet je dus aan WCAG 2.1 AA voldoen.

WCAG criteria

Hoe voldoe je dan aan WCAG? De G in WCAG staat voor Guidelines, richtlijnen dus. Er zijn in totaal 13 richtlijnen. Per richtlijn zijn er “Success Criteria” opgesteld. Deze criteria maken WCAG, en dus toegankelijkheid, meetbaar. Om aan WCAG 2.1 AA te voldoen, moet je aan 50 criteria voldoen.

Voorbeeld

WCAG criterium 1.4.3: Contrast stelt dat tekst op een webpagina een contrastverhouding van ten minste 4,5:1 heeft, met enkele uitzonderingen. Dit zorgt ervoor dat tekst door iedereen goed leesbaar is. Dit kunnen we meten door de kleur van de tekst en de kleur van de tekstachtergrond in een contrast calculator in te voeren.

In het voorbeeld zien we dat lichtgrijze tekst (#B5BDBC) op een witte (#FFFFFF) achtergrond een contrastverhouding van 1,9:1 heeft. Dit zorgt ervoor dat WCAG criterium 1.4.3 faalt. In de sample preview zie je dat deze tekst slecht leesbaar is. In het tweede voorbeeld zie je dat een zeer donkere tekst (#0F0F0F) op een witte achtergrond een contrastverhouding van 19,2:1 heeft. Dit zorgt ervoor dat aan WCAG criterium 1.4.3 wordt voldaan.

Aan WCAG voldoen

Om aan te tonen dat je aan alle criteria van WCAG voldoet zal je website dus getoetst moeten worden. Dit doe je niet zelf. Hiervoor zijn de zogeheten inspectie instellingen. Level Level biedt dit ook als dienst aan.

De inspectie instelling die jouw website toetst doet dit aan de hand van de 50 criteria van WCAG. Vervolgens rapporteren zij de mate van WCAG conformiteit, door per criterium uit te leggen of de website wel of niet voldoet. Deze methodiek wordt benoemd als WCAG-EM.

Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM)

Je leest het goed, de afkorting WCAG-EM zou eigenlijk “WACEM” moeten zijn. Echter geeft WCAG-EM duidelijk aan wat het is: de Evaluatie Methodologie voor WCAG. (Wij noemen dit ook wel een Accessibility Audit). Een inspectie instelling die jouw website toetst gebruikt deze methodologie om een WCAG-EM rapport aan te leveren. Dit rapport kun jij gebruiken om de staat van toegankelijkheid van jouw website aan te tonen. In het geval van een wettelijke verplichting gebruik je dit rapport als bewijs voor jouw toegankelijkheidsverklaring.

WCAG-EM rapport

In een WCAG-EM rapport staan de volgende zaken:

De scope van het onderzoek

  • De website en de subdomeinen die worden onderzocht.
  • Het doel van de evaluatie.
  • Het gebruikte niveau van WCAG (A, AA of AAA).

De sample van het onderzoek

  • Een lijst met URLs van representatieve webpagina’s om alle functionaliteiten en verschillende type content van de website te kunnen testen.
  • Een lijst met URLs van willekeurig geselecteerde webpagina’s.

De evaluatie van de sample

Dit is de uitkomst van het onderzoek. Hier staat per WCAG criterium beschreven of de website wel of niet voldoet, met daarbij uitleg als de website niet voldoet. Zo krijg je dus een lijst van 50 criteria, met daarbij per criterium de uitslag: “Voldoet”, “Voldoet niet” of “Niet van toepassing”.

Afhankelijk van de afspraak met de inspectie instelling kunnen hier aanbevelingen voor het oplossen van de fouten worden toegevoegd.

Een WCAG-EM rapport laten opstellen van jouw website?

Wij helpen je graag.