NCDT 2022: Hoe gaan we de digitale toegankelijkheid in Nederland verbeteren?

Foto van Christien van de Sande

Geschreven door Christien van de Sande

NCDT 2022: Hoe gaan we de digitale toegankelijkheid in Nederland verbeteren?

Update

NCDT 2022: Hoe gaan we de digitale toegankelijkheid in Nederland verbeteren?

door

The Internet Academy organiseerde 10 juni 2022 weer het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid (NCDT). Tijdens het NCDT komen overheden, bedrijven, experts en leveranciers samen om kennis op het gebied van digitale toegankelijkheid uit te wisselen. Hoe staan we er als Nederland voor? En wat brengt de nieuwe Europese wet op het gebied van digitale toegankelijkheid? Level Level was als leverancier, sponsor én expert aanwezig voor een key-note presentatie samen met Bol.com. 

De afgelopen 10 jaren maken we ‘stapjes’ op het gebied van digitale toegankelijkheid. Alleen het gaat te langzaam. Bijeenkomsten en congressen zoals het NCDT spelen een belangrijke rol in de bewustwording ervan. Want er ligt een grote verantwoordelijkheid bij ons allemaal. Het is belangrijk dat we allemaal aan de toegankelijkheid werken. Overheden, bedrijven, consultants en leveranciers! 

Europese Toegankelijkheidsakte

Sinds 2018 is digitale toegankelijkheid een wettelijke verplichting voor alle overheden en binnenkort wordt het ook een verplichting voor de grotere webshops in Nederland. In 2025 gaat namelijk in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Dat lijkt nog ver weg, maar de Akte moet al op 28 juni 2022 zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. En dat wordt krap! 😉 Toch is het goed dat we er samen bij stilstaan. 

Wouter Bolier, beleidsmedewerker toegankelijkheid bij Ieder(in), trapt NCDT 2022 af met een reality check die de implementatie van de akte ons gaat bieden. Er is momenteel nog veel onduidelijk over de exacte implementatie en handhaving. Europese afspraken en wetgeving gaan helpen bij uniforme afspraken en richtlijnen zodat het in heel Europa en voor alle bedrijven overheden duidelijk is. 

Digitale toegankelijkheid (in Nederland)

Digitale toegankelijke producten ontwikkelen blijkt in de praktijk nog lastiger dan we denken. Dat merkt ook Raph de Rooij, beleidsmedewerker team digitale inclusie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Raph gaf in zijn praatje een kijkje in de keuken van waar we nu in Nederland beleidsmatig staan en wat we mogen verwachten. Over het algemeen mist er nog enorm veel kennis op het gebied van digitale toegankelijkheid. Met verschillende initiatieven gaat het ministerie komende tijd overheden stimuleren in het digitaal toegankelijk maken van websites en apps. 

Toegankelijke Webshops

Er ligt dus ook een groot deel bij ons als specialist en leverancier van digitale producten. Want er er is nog zoveel werk aan de winkel! En dat blijkt ook ook uit ons onderzoek naar de toegankelijkheid van de 15 grootste Nederlandse webwinkels. In december 2021 deden we uitgebreid onderzoek naar de toegankelijkheid van webshops. Bol.com heeft de feedback voortvarend opgepakt. Deze succesvolle samenwerking en aanpak werd als case gepresenteerd door Rian van Level Level samen met Stef van der Feen en Niels-Peter Foppen namens Bol.com met als doel om alle aanwezigen te inspireren. 

Voor bol.com betekende ons onderzoek een mooie aanleiding om de website stap voor stap toegankelijk te maken. Intussen zijn er al een heel aantal aanpassingen doorgevoerd. Met als resultaat een kwalitatief betere én meer toegankelijke webshop. En daar zijn we dan toch stiekem wel heel erg trots op. 

Organisatie van digitale toegankelijkheid

Naast technische uitdagingen lijkt vooral het organiseren van digitale toegankelijk het grootste struikelblok. Michel Depière, Digital web strategy (ad interim) bij de Stad Antwerpen, maakte dat in zijn presentatie over het gebruiken van pdf’s online heel duidelijk. “Het gebruik van pdf’s online is symptoom van een groter probleem: een organisatie die nog vast zit in een analoge wereld.”

Deze presentatie ging dan ook niet over het aanpassen van pdf’s om ze toegankelijk te maken. Het gaat over het aanpassen van de organisatie om het gebruik van online pdf’s overbodig te maken. De stad Antwerpen heeft de laatste jaren een traject afgelegd om de organisatie om te buigen naar een structuur waar digitale toegankelijkheid deel is van hun DNA. Met duizenden werknemers en honderden websites is dat geen sinecure geweest. Er is ook nog veel werk aan de winkel, maar de eerste grote stappen zijn gezet.

Het is daarom super dat het NCDT alle verschillende partijen samenbrengt. Want er moet fundamenteel iets veranderen. En we moeten echt samen aan de bak om de bewustwording en kennis te vergroten. Alleen zo kunnen we organisatorisch iets veranderen. 

En nu? 

Heel concreet; als Level Level zijn wij druk met het ondersteunen van verschillende (overheids) instellingen bij het maken van digitaal toegankelijke platformen. Voor Gemeenten doen we dat op basis van het Open Web Concept

Daarnaast geven wij trainingen en doen we audits op het gebied van digitale toegankelijkheid. En omdat wij het werk niet allemaal zelf kunnen doen maken we onze collega’s bureaus graag ook wat slimmer. Via The A11y Collective delen wij onze kennis door middel van online cursussen. 

  • Christien van de Sande

    Christien van de Sande

    Operations Manager

    Ik geloof in de hands-on mentaliteit om een beweging in gang te zetten. Een simpele actie zegt soms meer dan duizend woorden. Snelheid, dynamiek en ‘gewoon-doen’. Handen uit de mouwen en actie.

    Ga naar de team pagina van Christien van de Sande

Neem contact met ons op