Functionaliteiten en content inventariseren met story mapping.

Foto van Christien van de Sande

Geschreven door Christien van de Sande

Functionaliteiten en content inventariseren met story mapping.

Artikel

Functionaliteiten en content inventariseren met story mapping.

door

Onze nieuwe website gaat er komen. Na onze kick-off sessie waarin we met het hele team de visie van de nieuwe website hebben vastgelegd, staan alle neuzen dezelfde kant op. Top. De focus is bepaald. Hartstikke fijn, maar nu? Bouwen dan maar?

Nou..Niet helemaal. Want hoe de website vorm gaat krijgen en wat we precies gaan ontwikkelen is nog niet vastgelegd. Ook dit bepalen we voor onze nieuwe website met het hele team. Dus vrijdagmiddag pakten we weer de Post-Its en stiften uit de kast…..

Story mapping

Met de story mapping methode zet je alle behoeftes en acties van de persona’s om naar features of content. Je brengt in kaart hoe de gebruiker denkt en wat zijn of haar gedrag is. Door dit te ‘mappen’ word je gedwongen om jezelf te verplaatsen in de gebruiker. Elke gebruiker heeft een eigen ‘verhaal’ met behoeftes en acties. De inhoud staat in dienst van de bezoeker.

Deze methode kan ook helpen om een groot project in kleine onderdelen op te splitsen zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen. Als je op deze manier functionaliteiten in kaart brengt, ben je ook makkelijker in staat om te prioriteren en de ontwikkeling op te delen in releases. Deze manier van inventariseren is ook belangrijk voor een gezamenlijke aanpak. Door dit samen met het team te doen, ontstaat er, vooral in het begin, veel discussie. Maar een discussie helpt bij het in overweging nemen van alle mogelijkheden. Discussies maken het uiteindelijke product alleen maar beter.

Stap 1: Users

We beginnen met het ‘mappen’ van de doelgroepen. De key-customer, de doelgroep waarop we ons richten, hebben we vastgelegd in de Product Vision Statement, maar daarnaast zijn er nog andere doelgroepen en betrokkenen belangrijk voor onze doelstellingen en dus voor onze website. In een brainstorm met het team hebben we deze klanten, gebruikers en overige betrokkenen in kaart gebracht die als doelgroep gebruik maken van onze website. Maak het persoonlijk, geeft het ‘beestje’ een naam. Dan gaat het leven voor iedereen. ‘Map’ deze persona’s op een horizontale lijn op volgorde van prioriteit.
De user stories (wie, wat, waarom / use-cases) en features beschrijf je vervolgens per persona daar onder.

Stap 2: Stories

Wat is de behoefte van de persona’s en wat wil hij of zij ‘doen’ met onze website? Verzamel per persona het doel en de acties. Wij doen dit kort en bondig met geeltjes. Dus kort en bondige user-stories. Ook wel use-cases genoemd. Verschillende persona’s hebben meestal een verschillende behoefte en dus een doel. Waarom komen ze op onze website? Wat is de behoefte? En welke acties voeren ze vervolgens uit? Door dit op deze manier te inventariseren en in deze volgorde te ‘mappen’ heb je een overzicht en prioriteit.

Stap 3: Content & functionaliteiten

Vanuit de behoefte van de verschillende ‘doelgroepen’ ontstaat er een actie op onze site. Daar moet onze nieuwe website perfect op inspelen. Hier moeten de functionaliteiten en content op ingericht worden. De inhoud. Dus ‘wat’ komt er op onze site om aan de behoefte van de doelgroep te voldoen? Content is leidend voor de totstandkoming van de website. Design, structuur en functionaliteit zijn minstens net zo belangrijk en afgestemd op het optimaal presenteren van de content. Juist de samenhang bepaalt de gebruikservaring en het succes.

To be continued…..

Door met story mapping de inhoud en structuur te bepalen zorg je dat de verschillende ‘gebruikers’ snel de juiste informatie kunnen vinden. Natuurlijk in lijn met onze product visie: Vet, functioneel & retesnel!

De structuur, content en navigatiestructuur leggen we vast in het architectonisch plan. Hier zijn we op dit moment druk mee bezig en dit resulteert binnenkort in de ‘wireframes’. Vanaf dit stadium ontstaat een goed beeld van hoe de website er uiteindelijk uit komt te zien. To be continued…..

Over de auteur

  • Christien van de Sande

    Christien van de Sande

    Operations en Projectmanager

    Ik geloof in de hands-on mentaliteit om een beweging in gang te zetten. Een simpele actie zegt soms meer dan duizend woorden. Snelheid, dynamiek en ‘gewoon-doen’. Handen uit de mouwen en actie.

    Ga naar de team pagina van Christien van de Sande

Vertel ons meer over je plannen en ambities!

We zijn klaar om jullie online uitdaging op te pakken.