De verkenningsfase; wat en hoe wij verkennen

Foto van Merel

Geschreven door Merel Janssen

Wij starten al onze grote projecten met een Verkenningsfase. In deze fase organiseren we meerdere sessies en verkennen we de diverse uitdagingen in het project, zodat we na deze fase aan de slag kunnen met de daadwerkelijke uitwerking en de realisatie van een nieuw online platform.

De start

Natuurlijk hebben we een briefing ontvangen en ligt er een offerte. Maar dat is maar het begin. Er zijn nog genoeg vraagtekens die weggenomen moeten worden aan beide kanten. Om al die vragen te kunnen beantwoorden organiseren we allereerst een aantal inhoudelijke sessies. Zo zorgen we voor een stevig en geïnformeerd fundament om samen de nieuwe website vorm te kunnen geven.

We starten met een kick-off sessie met alle belangrijke stakeholders vanuit de opdrachtgever en Level Level. Daarna organiseren we één of meerdere Customer Journey sessies om zo de wensen en behoeften van de doelgroepen verder uit te diepen. Ook organiseren we, als dat relevant is, technische sessies waarin we stilstaan bij de technische uitdagingen van het project.

De focus

Tijdens de Verkenning besteden we aandacht aan grofweg drie onderdelen: 1. strategie & concept;  2. de techniek; 3. de backlog voor de vervolgfases. Dit gezamenlijk zorgt ervoor dat we eenvoudig door kunnen stromen naar de vervolgfases en aan de slag kunnen met de realisatie van het platform

Strategie en concept

Tijdens de Verkenningsfase denken we het concept uit voor het nieuwe platform. We maken hierbij een aantal strategische keuzes gebaseerd op de hoofddoelen van het platform, maar ook op die van het bedrijf zelf. Dit doen we in de genoemde sessies, maar ook in navolging daarvan bij het uitwerken van belangrijkste flows/scenario’s, de contentarchitectuur, wireframes en de style tile.

De techniek

Ook de techniek krijgt tijdens de Verkenningsfase de nodige aandacht. De verkenning van de techniek vormt namelijk juist vaak de basis voor de verdere uitwerking van het platform. Hoe dat zit en wat we dan precies verkennen, leggen we je uit in een ander blog. In het kort komt het erop neer dat we het technisch skelet bepalen (post types/taxonomieën) en dat we de benodigde koppelingen, functionaliteiten en een content migratie onderzoeken. Daarbij kijken we of de wensen van de opdrachtgever aansluiten bij de technische mogelijkheden. Gebaseerd daarop maken we een plan van aanpak en eventuele aanvullende afspraken met de opdrachtgever.

De backlog

Tijdens deze fase maken we ook een backlog van de benodigde content elementen en functionaliteiten. Denk hierbij aan een zoekfunctie, een koppeling met een mailprogramma of een API koppeling die geïmplementeerd moet worden. Zo hebben we een helder uitgangspunt om de volgende fase in te gaan!

Waarom met Level Level verkennen?

  • Vanuit ons team van ruim 35+ man/vrouw sterk kunnen we altijd een projectteam samenstellen dat perfect aansluit bij jouw opdracht.
  • Wij staan vroeg in het traject stil bij de haalbaarheid van jouw vraag. Zo zorgen we voor meer zekerheid in het vervolgtraject, maar kunnen we ook eerlijk met elkaar juist de onzekerheden bespreken en daar een plan van aanpak voor uitdenken.
  • Het gehele projectteam is continue betrokken bij de verkenning. Designers, developers, een toegankelijkheidsexpert en een projectmanager staan klaar met hun visie en expertise om samen met jou het hoogst haalbare te bereiken.
  • Door met het gehele projectteam te verkennen, kunnen wij exact bepalen welk maatwerk voor jouw nieuwe website noodzakelijk is. Maatwerk betekent ook per project opnieuw nadenken wat de juiste aanpak is (zonder het wiel opnieuw uit te hoeven vinden). Een verkenning is dan essentieel.
  • Na de verkenning gaan we moeiteloos door met de realisatie van je nieuwe website. En na oplevering? Dan neemt ons Maintenance & Support team het over. Of gaan we samen aan de slag met een actieve doorontwikkeling van jouw website.

Oftewel: wij zijn er klaar voor! Jij ook?

Samen met ons verkennen?

Of wil je toch nog wat meer weten?