Achter de schermen: Pull Requests en Code Reviews

Geschreven door Niels de Blaauw

Wat is een pull request?

Pull requests en code reviews zijn essentiële stappen om de kwaliteit en functionaliteit van code te waarborgen. Een pull request is een voorstel om wijzigingen in de code aan te brengen. Het is een moment waarop een ontwikkelaar zegt: “Ik denk dat deze wijzigingen klaar zijn om beoordeeld te worden.”

Bij het indienen van een pull request wordt de voorgestelde code naast de huidige code gelegd, waardoor collega-ontwikkelaars de voorgestelde wijzigingen gemakkelijk kunnen bekijken en beoordelen. Dit proces van beoordeling en feedback wordt een code review genoemd.

Kennisoverdracht en leerproces via Pull Requests

Het proces van pull requests en code reviews is van onschatbare waarde. Het creëert een omgeving van samenwerking en continue leren. Hier zijn enkele voordelen:

  1. Vroegtijdige detectie van problemen: Het helpt om veiligheids-, performance-, SEO- en accessbility-problemen vroegtijdig te identificeren, waardoor de kosten en tijd om problemen later in het proces te corrigeren, worden verminderd.
  2. Kennisdeling: Het proces bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring binnen het team. Ontwikkelaars leren van feedback en worden blootgesteld aan nieuwe ideeën en technieken.
  3. Consistentie: Het zorgt voor consistentie in code-stijl en in hoe oplossingen worden geïmplementeerd binnen projecten.

Integratie van Pull Requests in onze workflow

Bij Level Level is dit proces een standaard onderdeel van onze workflow. Wanneer een ontwikkelaar een pull request indient, wordt een code review uitgevoerd door een of meer collega-ontwikkelaars. De feedback wordt dan gebruikt om de code te verbeteren en te verfijnen tot het punt dat het klaar is om te worden samengevoegd.

Dit proces zorgt ervoor dat we de kwaliteit van ons werk handhaven en dat onze projecten worden uitgevoerd naar een hoge standaard. Het moedigt ook een cultuur van samenwerking, respect en continue verbetering aan.

Door deze werkwijze te omarmen, zorgen we ervoor dat de producten die we leveren van de hoogste kwaliteit zijn, en dat we blijven leren en groeien als team.

Neem contact met ons op