Web Accessibility

Web Accessibility

Maak een website toegankelijk voor écht iedereen.

Screenshot Business Insider op mobiel

Maak een website toegankelijk voor écht iedereen

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden. Dit betekent dat onder meer websites toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Maar de realiteit blijkt anders. Daarom heeft toegankelijkheid hoge prioriteit gekregen bij onze nieuwe projecten. ‘Nederlandse sites ontoegankelijk voor blinden en slechtzienden‘, kopt het NOS. Dit blijkt uit onderzoek van stichting Accessibility.

“Stichting Accessibility heeft honderd veelgebruikte Nederlandse websites onderzocht in zestien verschillende sectoren. Bijna geen enkele site is goed toegankelijk te noemen; alle onderzochte websites bevatten in meer of mindere mate toegankelijkheidsproblemen.”

Als bureau kunnen we niet alleen bijdragen aan het bewustzijn van onze klanten, we zijn ook de uitgelezen partij om bij ontwerp en ontwikkeling direct alle kennis toe te passen. Accessibility is bij ons geen extra optimalisatie meer, maar net als technische SEO optimalisatie, security en responsive webdesign een standaard voor elk project.

Wat is web accessibility?

Toegankelijkheid voor iedereen betekent dat mensen met een beperking ‘gewoon’ gebruik kunnen maken van een website. Web accessibility genaamd. Iets specifieker uitgelegd: Mensen met een visuele, auditieve, fysieke, spraak, cognitieve of neurologische beperking moeten ook kunnen ‘internetten’. Bij toegankelijkheid gaat het eigenlijk om bruikbaarheid van de aangeboden functionaliteiten of informatie.

Screenshot website Autotaalglas op mobiel

Omdat internet voornamelijk visueel is, hebben met name blinden en slechtzienden problemen bij het gebruik hiervan. Blinden moeten bijvoorbeeld een formulier op je website kunnen invullen enkel door gebruik te maken van het toetsenbord. En een cookiemelding moet geaccepteerd, of geweigerd, kunnen worden zonder de melding of pop-up te zien. Mensen met fysieke problemen zijn vaak niet in staat om de muis te gebruiken en zijn voor navigatie binnen een website volledig afhankelijk van het toetsenbord.

Technische oplossing

Mensen met een beperking maken vaak gebruik van hulpapparatuur om de computer te bedienen. Moderne technologieën voor consumenten zijn bijna nergens zo breed ingezet als in de gehandicaptensector. Blinden maken bijvoorbeeld vaak gebruik van een screen reader zoals JAWS, die voorleest wat er op het beeldscherm staat. Hiermee kunnen slechtzienden prima gebruik maken van internet.

Waar maken we ons dan druk om? Nou, deze apparatuur werkt dus alleen als de websites goed gebouwd zijn. Hulpmiddelen voor mensen met een beperking zijn afhankelijk van de manier waarop een website is gebouwd. Wij als ‘makers van het internet’ spelen hier een belangrijke rol in.

Accessibility richtlijnen

Er zijn afspraken over informatievoorzieningen en gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De richtlijnen zijn gebaseerd op de internationale richtlijnen van kwaliteit en toegankelijkheid. De richtlijnen zijn direct ook een onderdeel van een duurzame technische opbouw en direct de basis om goed gevonden te worden in zoekmachines. Wij hebben deze richtlijnen daarom ook graag opgenomen als minimale opleveringsvoorwaarden.

Illustratie kleurcontrast website Autotaalglas

Wat doen wij?

Zonder je te vermoeien met een uiteenzetting van alle technische eisen; hieronder een overzicht met voorbeelden waar wij tijdens ontwikkeling rekening mee houden. Accessibility raakt het design, de technische implementatie, maar ook de inzet van content.

Kleur en contrast

We houden rekening met contrast voor het gebruik van tekst en kleur om ervoor te zorgen dat tekst leesbaar is voor mensen die bijvoorbeeld kleurenblind zijn of de website op een zwart/wit scherm bekijken.

Lettergrootte

We gebruiken schaalbare tekst en ruime indeling voor gebruikers die bijvoorbeeld zelf de grootte van tekst aanpassen. We zorgen dat de tekst bijvoorbeeld kan worden ingezoomd tot 200%.

Alternatieve tekst

Alternatieve tekst biedt een tekstueel alternatief voor media op websites zoals afbeeldingen. Dit is in WordPress een standaard functionaliteit, maar moet dus ook door de redacteur goed worden benut.

Semantische opmaak / adjustments for Screen Readers

Semantische opmaak van een pagina is belangrijk voor een screen reader om de structuur van je site en pagina te begrijpen. Om als het ware net zoals een niet beperkte bezoeker de pagina te scannen. Een simpel voorbeeld hiervan is het goed inzetten en gebruiken van koppen.

Case: Business Insider

Business Insider is een mooie voorbeeld case waarin we de accessibility eisen vanaf moment één hebben meegenomen in de ontwikkeling.

  • We hebben de headings correct geïmplementeerd.
  • Alle afbeeldingen hebben een Alt tag.
  • Labels bij formulieren.
  • Geen tabindex bij formulieren.
  • Teasers hebben 1 link naar het artikel. Dus geen losse url voor de titel en de thumbnail zoals je vaak ziet.
  • Er zit voldoende contrast in de site.
  • De fonts zijn groot genoeg.
  • Links hebben genoeg ruimte (op mobiel).
  • Geen ‘outline:none’ zodat tabs zichtbaar zijn.

“De Nederlandse Business Insider is volledig te gebruiken zonder muis en met tabs. Alle accessibility richtlijnen zijn nageleefd. Het menu klapt uit als je er doorheen tabt. We hebben shortcuts voor screen readers geïmplementeerd waarmee de gebruiker direct naar zoeken of naar de artikelen kan navigeren. Hierdoor hoeft een screen reader niet bij elke pagina het hele menu voor te lezen. De iconen hebben een voor screen readers leesbare omschrijving. De social media iconen en het zoek icoon hebben bijvoorbeeld een omschrijving voor screen readers zodat blinden of slechtzienden weten waar de link voor dient.”

Thumbnail van Marco
Marco Boekestijn
Developer Level Level

Wat betekent dit voor je website?

Het toegankelijk maken van je website en voldoen aan de technische eisen is niet ingewikkeld en hoeft niet veel te kosten wanneer je in een vroeg stadium de richtlijnen meeneemt. Veel accessibility richtlijnen komen overeen met de algemene webrichtlijnen, dus met nette semantische code kom je al een heel eind. En laten zoekmachines dit nou geweldig vinden! Met een toegankelijke site zorg je dus automatisch ook voor een groter bereik. Dus, hoe toegankelijk is jouw website?

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik mijn website toegankelijk?

Het toegankelijk maken van een website omvat het volgen van richtlijnen zoals de WCAG, het regelmatig testen met hulpmiddelen en gebruikers met beperkingen, en het aanpassen van design en inhoud om alle gebruikers een gelijkwaardige ervaring te bieden.

Hoe pak je dat dan aan? Lees eens: Help, mijn webwinkel moet toegankelijk worden, hoe pak ik dat aan?

Wat zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)?

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn door het World Wide Web Consortium opgestelde richtlijnen om websites toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Lees ook ons uitgebreide artikel over de Web Content Accessibility Guidelines.

Is WCAG verplicht?

Digitale toegankelijkheid is verplicht voor websites van de overheid, en vanaf 2025 ook voor bedrijven die onder de European Accessibility Act vallen. WCAG is de richtlijn die indicatie of een website aan de verplichting voldoet.

Wat is een toegankelijkheidsverklaring?

Een toegankelijkheidsverklaring is een document waarin wordt beschreven in hoeverre een website of online dienst voldoet aan toegankelijkheidsnormen en -richtlijnen, en welke maatregelen genomen zijn of worden om de toegankelijkheid te waarborgen. Je kunt ons stappenplan voor een toegankelijkheidsverklaring gebruiken om te beginnen.

Meer leren over webtoegankelijkheid?

Volg dan een cursus op The A11Y Collective; ons e-learning platform met online cursussen over Web Accessibility. Ben je designer, developer, content marketeer of editor, projectmanager, product owner of eigenaar van een bedrijf? Onze cursussen zijn er echt voor iedereen die meer wilt leren over webtoegankelijkheid. We geven je tips & tricks, laten (code) voorbeelden zien en staan uitgebreid stil bij de skills die je in jouw discipline nodig hebt om een verschil te gaan maken. Laten we het web samen toegankelijk maken!

Behoefte aan een toegankelijke website?

Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.