“Nederlanders vinden dat ze weinig terugkrijgen voor delen van gegevens”

Wie een beetje ‘normaal’ mee wil draaien in een consumptiemaatschappij moet betalen voor producten en diensten. Dat betalen doen we vaak bewust met geld, maar online betalen we veel vaker onbewust met onze privégegevens. Wat is eigenlijk de waarde van deze gegevens? En wat zijn wij als consument bereid te betalen?

Betalen met je privégegevens

“Als consument heb ik geen idee van de werkelijke waarde van mijn privégegevens, dus rijst de vraag: Hoe kan je een overwogen transactie doen als je de wisselkoers niet kent?”

Michiel Mos
Creative Lead

Uit het Privacy Onderzoek 2016 van onze klant DDMA blijkt dat drie kwart van de Nederlanders geen problemen heeft met het delen van hun gegevens, maar een veel groter deel heeft het gevoel dat ze daarvan niet echt profiteert. Een herkenbaar onderwerp. Zo publiceerde ‘onze’ Michiel, een opiniestuk over dit onderwerp op Emerce. Wat ontstond als een discussie over de cookiewet eindigde met de vraag hoeveel onze privégegevens eigenlijk waard zijn? De cookiewet in een breder perspectief: betalen met privégegevens.

“Het privacybewustzijn van Nederlandse consumenten is best groot: 7 op de 10 geven aan zich meer dan voorheen bewust te zijn van het feit dat hun data wordt verzameld. Ook accepteren consumenten data-uitwisseling steeds meer en staat drie kwart welwillend tegenover het delen van data. 43 procent van de ondervraagden noemt vertrouwen in een bedrijf als kritische succesfactor om gegevens te delen, gevolgd door transparantie (36%) en controle (33%).”

DDMA
Privacy Onderzoek 2016

De informatie die van iedereen wordt verzameld komt voornamelijk in het bezit van een aantal grote ‘closed-silo’s’ bedrijven zoals Google en Facebook. De informatie die zij van iedereen bezitten is verder voor niemand beschikbaar. Behalve dan voor de overheid, of voor de hoogste bieder… Uit het onderzoek van DDMA blijkt dat 89% van de consumenten vindt dat het bedrijfsleven het meest profiteert van de data-economie. Consumenten maken zich zorgen om privacy, maar handelen daar niet naar. “43% van de ondervraagden noemt vertrouwen in een bedrijf als kritische succesfactor om gegevens te delen, gevolgd door transparantie (36%) en controle (33%). Het vertrouwen in organisaties is relatief laag, maar dit leidt niet tot minder gebruik.”

“Als ik ergens iets ‘like’ en ik ben in een ‘privacy-bewuste’ bui, dan denk ik: ‘Hmm, nu kan dus iedereen zien dat ik dit leuk vind’. Ik zie deze ‘like’ en de data die daaruit voort vloeit als geïsoleerd gegeven en niet als één van de ontelbare moleculaire deeltjes waaruit mijn profiel, of misschien wel beter mijn ‘digitale simulatie’, is opgebouwd.”

Michiel Mos
Creative Lead
“Nederlanders vinden dat ze weinig terugkrijgen voor delen van gegevens”

DDMA noemt de data-economie ‘verre van duurzaam’. De branchevereniging vindt dat organisaties hun toegevoegde waarde moeten tonen en beter kunnen laten zien hoe data hun dienstverlening verbetert, in lagere prijzen of betere content. “Bewustzijn van de verschillende opvattingen en verwachtingen van consumenten over privacy is daarbij cruciaal: een one-size-fits-all benadering doet hier geen recht aan, het faciliteren van keuze en controle wel. “

Wat dit dan weer allemaal met de Cookiewet te maken heeft lees je hier. 

Met het onderzoek, uitgevoerd door GfK onder ruim 1.000 Nederlanders, wil brancheorganisatie DDMA bijdragen aan het maatschappelijke debat over data en privacy in de samenleving. Bekijk hier het volledige DDMA Privacy Onderzoek 2016.